ARC FUND
Applied Research and Communications Fund Home Site Map Search Contact Us
 

Training IPforBusiness, Sofia, 29th November 2018 - Обучение IPforBusiness, София – 29 ноември 2018 г.


The training is organized by the European IPR Helpdesk together with Enterprise Europe Network-България, with the participation of the Patent Office of the Republic of Bulgaria, the European Patent Academy and Sofia Tech Part as part of 12 events for IP training in different European countries.

Обучението "Интелектуална собственост за бизнеса" се организира от European IPR Helpdesk съвместно с Enterprise Europe Network-България, с участието на Патентното ведомство на Република България, Европейската патентна академия и София Тех Парк, като част от 12 събития за обучение в областта на интелектуалната собственост в различни европейски страни.

Темите, които ще бъдат представени в рамките на обучението, са в съответствие с основните модули за обучение на платформата IP4inno (Интелектуална собственост за иновации). Също така обучението ще покрива и подбрани ключови за МСП проучвания в сферата на интелектуалната собственост и иновациите.

Обучението ще се проведе в зала 125, ет. 1 на Лабораторния комплекс на София Тех Парк.

Програмата на събитието можете да видите тук

Участието в събитието е безплатно, но изисква предварителна регистрация 

design: nickyz.com Home | Site Map | Search | Contact Us | Privacy Policy

© 2004 ARC Fund. All Rights Reserved.