ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Петнадесети Национален иновационен форум „Иновации и икономически растеж“

Фондация "Приложни изследвания и комуникации", АРК Консултинг, Еnterprise Europe Network – България, Представителството на ЕК в България, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия и Единен център за иновации на БАН, в медийното партньорство със списание "Икономика" и икономически портал Economic.bg, Computer World, Kaldata.bg, списание „Българска наука“ и Успелите.бг проведоха Петнадесетия Национален иновационен форум "Иновации и икономически растеж" на 05 декември 2019 г.

Д-р Огнян Шентов, Председател на Фондация "Приложни изследвания и комуникации" откри форума като отбеляза неговата 15-та годишнина. Наблегна на ключовото значение на връзката между институциите, бизнеса и научните общности в развитието на иновациите, както и на ефективността на публичното финансиране на иновациите. Тези фактори имат пряка връзка с изоставането на Европа спрямо световните иновационни лидери - САЩ и Китай, които постепенно увеличават ресурсите си за научно-изследователска дейност. В Европа и България се забелязва остра нужда от концентрирани усилия за разрастване, увеличаване на мащаба на дейността и успеха на новостартиралите иновативни компании. Д-р Шентов също посочи значителната разлика между ЕС и България в дела на инвестициите в иновации – в това отношение България има сериозно да наваксва, за да настигне лидерите в иновациите.

Президентът на Република България, г-н Румен Радев, отбеляза иновациите като „ключов инструмент за устойчиво развитие“, „отражение на националните амбиции за бъдещето“ и „отражение на ефективността на взаимодействието между държавните институции, бизнеса, науката и образованието”. Г-н Радев посочи, че Европа изостава от световните иновационни лидери – САЩ, Корея, Китай, Япония, където иновациите са национална политика. Държавният глава изведе на преден план необходимостта от по-добра симбиоза между бизнес, държава и наука в областта на иновациите. Той припомни позицията си за необходимостта от равномерно разпределение на образователната и научна инфраструктура, защото това е най-добрият начин за сближаване и постигане на параметрите на устойчивото развитие.

Г-н Руслан Стефанов, Координатор на група „Иновации.бг“ към Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, представи основните резултати от тазгодишното издание на доклада „Иновации.бг“. На стратегическо ниво, българската иновационна политика изостава в няколко аспекта. България се характеризира с нисък процент на финансиране на иновациите от страна на държавата, като през 2019 г. е достигнала най-ниския дял като процент от БВП в последните 20 години. Няма ясна дългосрочна цел за финансиране на иновациите като процент от БВП, а такава трябва да се дефинира. Освен това, между регионите на страната съществува силно изразена разлика в нивата и темповете на развитие на науката и иновациите. Югозападният регион остава единственият български регион в групата на умерените иноватори. Г-н Стефанов просочи нуждата от създаване на стратегия за подобряването на иновативността на изоставащите региони, която за всеки район да определи основните двигатели на развитието и да насърчи ключовите иноватори в него. Необходимо е да се създаде структура в изпълнителната власт, която да се занимава с иновационната политика на национално ниво – нещо, което в повечето европейски държави е факт от 15 и повече години насам.

Бойко Таков, Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия посочи подобряващата се кооперация между държавата и бизнеса в областта на иновациите. Министерството на Икономиката работи в тясно сътрудничество с бизнес асоциации и клъстери в тази област, включително и с оглед на това регулациите да са приспособени към нуждите на бизнеса. Въпреки „негативизма“ спрямо нивото на иновациите в България, д-р Таков счита, че институциите и бизнеса се движат в правилната посока. Той отбеляза, че се прави активна политика, която да връща талантите към България. В това отношение иновационният форум е знаково събитие, което показва добрите примери и потенциала за иновиране и бизнес развитие в България. Д-р Таков посочва, че „трябва много да се шуми, много да се привеждат добри новини, защото това е един от начините да се върнат хората в България“.

Николай Камов, Координатор на Иноцентър България, отбеляза значението на Националния иновационен форум, който „вече 15 години дава висока професионална оценка на усилията, инвестирани в създаване и внедряване на български иновации“. За подобряване на иновационната среда в България, решаващ фактор е появата на иновационни лидери - а те ще се появят от бизнеса, от асоциациите, от регионите. Регионалните иновационни центрове ще играят ключова роля в това България да настигне останалите страни от Европейския съюз.

Атанас Енев, Управляващ партньор, "Байомик" ООД и носител на наградата “Иновативно предприятие на 2018 г.”, изтъкна огромното значение, което подкрепата от асоциации, медии и инициативи като форума и конкурса играят в промотирането на постиженията на компанията. Според него, за подобряване на предприемаческата среда и растежа на “зелени” компании ще е нужно да се подобри качеството на образованието и да се създадат нови системи за обучение по предприемачество. Важна подкрепа за „зелените“ предприемачи в България би било и засилването на стимулите на държавата за научноизследователската и развойната дейност в областта на екологичните технологии.

Модератор на дискусията беше Кристина Ескенази, Председател на УС, Биотехнологичен и здравен клъстер –България.

Президентът Румен Радев връчи двете големи награди и почетните грамоти на отличените предприятия в Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината - 2019"

Програма на Петнадесетия Национален иновационен форум
Доклад Иновации.бг 2019 "Интелигентни политки за иновационен растеж"

Медийно отразяване

Галерия:Предходни издания на Националния иновационен форум

Четиринадесети Национален иновационен форум, 2018
Тринадесети Национален иновационен форум, 2017
Дванадесети Национален иновационен форум, 2016
Единадесети Национален иновационен форум, 2015
Десети Национален иновационен форум, 2014
Девети Национален иновационен форум, 2013
Осми Национален иновационен форум, 2012
Седми Национален иновационен форум, 2011
Шести Национален иновацонен форум, 2010
Пети Национален иновационен форум,2009
Четвърти Национален иновационен форум, 2008
Трети Национален иновационен форум, 2006
Втори Национален иновационен форум, 2005
Първи Национален иновационен форум, 2004
 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени