ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Седемнадесети Национален иновационен форум "Възстановяване и устойчивост чрез иновации"

На 7 декември 2021 г. се проведе Седемнадесетото издания на Националния иновационен форум „Възстановяване и устойчивост чрез иновации“ и Церемонията по награждаване на победители в Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината“, 2021.

Форумът бе организиран от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, АРК Консултинг, Единен иновационен център на БАН, Еnterprise Europe Network – България, с подкрепата на Изпълнителна Агенция за Европейския съвет по иновации и за МСП на Европейската комисия и Фондация "Конрад Аденауър".

Д-р Огнян Шентов, отбеляза, че Европейският съюз е препотвърдил своите приоритети за цифрова трансформация като основа на по-екологичен и социално ориентиран подход при решаване на глобалните предизвикателства. „България трябва да намери своето уникално място в иновационно-индустриалната рамка на ЕС, тъй като очаква да получи средства в размер на 5% от БВП годишно от ЕС. Данните на доклада Иновации.бг показват, че по-голямата част от средствата за иновации, отделяни в България, идват именно от Съюза“, припомни той. Шентов подчерта, че това няма да е достатъчно, за да попаднем по-убедително на инвестиционната карта на международните технологични лидери. Затова България има нужда от качествено различен подход и множество пробиви, които да осигурят привличането на инвестиции с висока добавена стойност. Той изтъкна още, че много български иновативни компании имат потенциал да се превърнат в бъдещи “еднорози”.

Торстен Гайслер, Ръководител на Представителство на Фондация „Конрад Аденауер“ в България, подчерта ключовата роля на иновациите за просперитета на държавите и икономическия им растеж, като изтъкна, че иновациите трябва да бъдат устойчиви и вземат предвид факта, че ресурсите на Земята са ограничени. „ Изменението на климата е най-голямото предизвикателство пред нас, което може да бъде смекчено с помощта на иновациите. Това е една от основите и на Европейската зелена сделка“, поясни той. Гайслер изтъкна значението на иновациите в образованието, които са условие за бъдещ успех.

В словото си държавният глава Румен Радев припомни: "През 2021 г. България се изкачи с две места напред в класацията на Глобалния иновационен индекс и е 35-а от общо 132 държави, съгласно методологията на Световната организация по интелектуална собственост. След 2013 г. това е най-доброто представяне на страната ни. Трябва да се преборим с недостатъците, свързани с показателите за пазарната среда и с проблемите относно достъпа на предприятията до външен финансов ресурс. Гордея се като президент, че вече сме на първо място в Европа по брой на заетите с наука и технологии жени-учени". Според Радев в началото на третия програмен период от приемането на страната ни в Европейския съюз е време за точно дефиниране на задачите и определяне на похвата, чрез който да се преодолеят негативите. Той отбеляза, че е дошъл моментът да се откроят и включат в действие всички силни страни, които имаме, да обединим ресурсите си от научен потенциал на водещите висши учебни заведения, научните звена, центровете за компетентност и за върховни постижения. „Многогодишната финансова рамка за програмния период 2021 - 2027 г. е с рекорден бюджет за иновации - около 130 млрд. евро, и може да е основата, на която България да покаже пълния си потенциал от възможности да застане в челото като лидер на региона в областите, в които екосистемата ни е най-добре развита“, завърши той.

На събитието предприемачи и експерти от бизнеса и неправителствени организации, обсъдиха предизвикателствата и постиженията на българската иновационната среда, анализирани подробно в годишния доклад Иновации.бг 2021.

Руслан Стефанов, ръководител на група Иновации.бг към фондацията, подчерта, че България е дуална икономика с ниво на образованието под средното за Европа. В същото време ИКТ секторът отбелязва ръст, но гражданите не използват дигитални продукти достатъчно активно. Според него е нужно да се увеличат вложенията в образованието, правителството да положи усилията да привлича инвестиции с висока добавена стойност от частния сектор на САЩ и ЕС. „Трябва да има консенсусна политическа визия с ясни приоритети и постоянно национално финансиране за развитие на иновациите, технологиите и таланта до 2050 г. Целевите нива на такова финансиране, предвид опита на страните от ЦИЕ, трябва да се движи към 250 – 500 млн. евро годишно. Страната привлича нищожен дял от международните иновационни инвестиции, защото разчита предимно на грантово стимулиране чрез средствата от ЕС“, обясни той.

В дискусията с модератор Лилия Големинова, Илия Йорданов, управител на „Ондо Солюшънс“ ООД, разказа за изключително динамичната 2021 г. на компанията, която е успяла да привлече както нови инвестиции, така и партньори и клиенти от България и чужбина. Елена Николова, мениджър на общността на CEO Angels инвестиционен клуб, разкри в конкретни стъпки как стартъп приемачите в България търсят и намират инвеститори – чрез ангелско финансиране, през успешните фондове за рискови инвестиции и насочи вниманието към възможностите на краудфъндинга. Иван Йосифов, изпълнителен директор на „Найкомс“ ЕООД, коментира, че все повече става ясно, че предприемачеството и иновациите вървят ръка за ръка и е важно бизнесът да е динамичен и работи в условия на промени.За първи път две компании - Къпфи ООД и Оренда Груп ООД, получиха почетните статуетки в категорията „Пазарно лидерство“ на Конкурса „Иновативно предприятие на годината 2021“. Те бяха наградени по време на Националния иновационен форум "Възстановяване и устойчивост чрез иновации“, под егидата на президента на Р България Румен Радев. На форума 9 иновативни български компании получиха отличия в Конкурса „Иновативно предприятие на годината 2021“

Видеостриймингът на 17-о издание на Националния иновационен форум се осъществи със съдействието на MP Studio – лауреат в конкурса “Иновативно предприятие на годината 2017” и носител на наградата за иновация в креативните индустрии.

Програма на Седемнадесетия Национален иновационен форум
Доклад Иновации.бг 2021
Медийно отразяване
Всички отличени предприятия в Националния конкурс "Иновативно предприятие на годината", 2021
Видео запис на събитието в YouTube

Предходни издания на Националния иновационен форум

Шестнадесети Национален иновационен форум, 2020
Петнадесети Национален иновационен форум, 2019
Четиринадесети Национален иновационен форум, 2018
Тринадесети Национален иновационен форум, 2017
Дванадесети Национален иновационен форум, 2016
Единадесети Национален иновационен форум, 2015
Десети Национален иновационен форум, 2014
Девети Национален иновационен форум, 2013
Осми Национален иновационен форум, 2012
Седми Национален иновационен форум, 2011
Шести Национален иновацонен форум, 2010
Пети Национален иновационен форум,2009
Четвърти Национален иновационен форум, 2008
Трети Национален иновационен форум, 2006
Втори Национален иновационен форум, 2005
Първи Национален иновационен форум, 2004
 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени