ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Иновативно предприятие

Национален конкурс „Иновативно предприятие на годината

Годишната награда на Националния конкурс „Иновативно предприятие” се присъжда на български предприятия, които са приложили успешно в практиката си иновации или български научни достижения, трансформирайки дейността си и постигайки траен икономически ефект.

Конкурсът е признат от Европейската комисия за най-добра национална практика за популяризиране на иновативното развитие.

Кандидатите се оценяват по специална методология от експертна група и външно жури в следните категории:
- Пазарно лидерство
- Качество на живот
- Зелена иновация
- Иновационен мениджмънт
- Социална иновация
- Иновация в креативните индустрии
- Иновативно новостартирало предприятие
- Иновации за развитие на таланти

 

Марка на Фондация Приложни изследвания и комуникации за „Високи постижения в иновациите“

Марката за „Високи постижения в иновациите“  е знак за иновативност на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, който се присъжда ежегодно на отличените предприятия в Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината. С марката се отличават върхови постижения, въздействие и ефективност на авангардни иновации, разработени от български предприятия.

Марката се предоставя за ползване на предприятия, които са преминали успешно оценяване от експерти на Фондацията и жури от водещи български организации и институции в рамките на Конкурса.  Критериите за оценка за придобиване на правото за използване на марката за „Високи постижения в иновациите“ включват високо качество и оригиналност на иновациите, въздействие на националния и световен пазар, върху околната среда и обществото, ефективност на бизнес модела.


Досегашни издания на конкурса:

Национален конкурс “Иновативно предприятие на годината", 2021 г.
Национален конкурс “Иновативно предприятие на годината", 2020 г.
Национален конкурс “Иновативно предприятие на годината", 2019 г.
Национален конкурс "Иновативно предприятие на годината", 2018 г.
Национален конкурс "Иновативно предприятие на годината", 2017 г.
Национален конкурс "Иновативно предприятие на годината", 2016 г.

Национален конкурс "Иновативно предприятие на годината", 2015 г.
Национален конкурс "Иновативно предприятие на годината", 2014 г.
Национален конкурс "Иновативно предприятие на годината", 2013 г.
Национален конкурс "Иновативно предприятие на годината", 2012 г.
Национален конкурс "Иновативно предприятие на годината", 2010 г.
Национален конкурс "Иновативно предприятие на годината", 2009 г.
Национален конкурс "Иновативно предприятие на годината", 2008 г.
Национален конкурс "Иновативно предприятие на годината", 2007 г.
Национален конкурс "Иновативно предприятие на годината", 2006 г.
Национален конкурс "Иновативно предприятие на годината", 2005 г.
Национален конкурс "Иновативно предприятие на годината", 2004 г.

 

&nb


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND