ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Начало > Програми > Безопасен интернет > Събития

Събития

» Отбелязан бе Денят за безопасен интернет „От теб з@виси“, На 7 февруари 2017 г. в над 100 държави на всички континенти беше отбелязан международният Ден за безопасен интернет.

» Международна конференция „Ролята на децата за промяна на обществото", Националният център за безопасен интернет се включи в третото издание на световната конференция #CATS2015 (Children as Actors in Transforming Society), която цели чрез партньорство между различните поколения да осигури пълноправно включване на децата и младите хора във всички решения, които ги засягат.

» Ученици във Варна преминаха обучение по интернет и трафика на хора, На 6 юли експерти на Центъра за безопасен интернет проведоха обучение на ученици от варненските училищни превенционни клубове за рисковете в интернет и превенция на трафика на хора.

» Комитетът Ланзароте предлага криминализиране на сексуални онлайн контакти с дете, В документа се изтъква, че дори когато възрастен комуникира само онлайн с дете на сексуални теми без намерение да осъществи реална среща и сексуална злоупотреба с него, това нанася сериозна вреда на детето.

» Центърът за безопасен интернет изгражда мрежа от отряди на киберскаути, Националният Център за безопасен интернет при Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ даде старт на новата си обучителна програма „Киберскаут“.

» Европарламентът призова за по-строги мерки за защита на децата в интернет, Европейският парламент призова за по-нататъшни усилия за разследване на сексуалните злоупотреби с деца в интернет, за преследване на извършителите, за защита на децата жертви и премахването на незаконното съдържание.

» Онлайн-животът на децата: разговор между училище и родители, Eкипът на Националния център за безопасен интернет подготви за учители, педагогически съветници и училищни психолози кратка презентация и допълнителна информация на тема „Онлайн животът на децата и младежите“.

» Дискусия за националната политика в Деня за безопасен интернет, По повод на международния Ден за безопасен интернет на 10 февруари в София се състояха две събития.

» Материали за училищата за Деня за безопасен интернет,

» Вирусите за откуп се множат опасно, Все повече компютри по света стават жертва на вируси от типа Троянски кон, които криптират съдържанието и искат да се плати откуп, за да се получи ключ за разблокиране.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND