ARC FUND
ARC FUND / Събития / 4та Интернационална конференция Подкрепа за иновации в Източна Европа и Централна Азия (AIECA)

4та Интернационална конференция Подкрепа за иновации в Източна Европа и Централна Азия (AIECA)

Фондация «Приложни изследвания и комуникации» организира международната конференция AIECA 2009 от името на Мрежата на бизнес инкубаторите и технологичните паркове от Източна Европа и Централна Азия (ECAbit), с подкрепата на програмата „Информация за развитие” (infoDev) на Световната банка, заедно с Технически университет – Габрово и Мрежа на европейските иновационни и информационни центрове в България. Конференцията ще се състои на 24-26 септември в Габрово, България.

AIECA 2009 ще събере повече от 80 международни и местни политици и експерти от висок ранг в областите на бизнес инкубиране и иновации, представители на частния бизнес и академични и университетски учени от над 20 европейски и централно азиатски страни.

AIECA 2009 има две основни цели: Първо, да осъществи обмен на регионален и международен опит в сферата на бизнес инкубацията и иновациите. Второ, да предложи възможност за изграждането на партньорски мрежи между академични изследователи, бизнес мениджъри и политици в Източна Европа и Централна Азия, преодоляващи националните и браншови граници.

Темите, които ще бъдат обсъждани на конференцията, включват:
• Инкубиране на иновации – тройната спирала на академия, бизнес и политика
• Национални и регионални политики за подпомагане развитието на бизнес инкубацията и иновациите
• Бъдеще на инкубационната инфраструктура
• Научно—изследователската и развойна дейност като източник за нови бизнеси – ролята на инкубаторите и технологичните паркове
• Готовност за инвестиране и инвестиционни политики, разглеждани през призмата на локално, национално и международно равнище
• Стартиращите високотехнологични фирми (spin-off) като инструмент за създаването на икономическо благосъстояние като резултат от публично- финансираните изследвания
• Финансиране на стартиращи иновативни предприятия – как да подкрепяме и внедряваме нови идеи
• Мрежи за бизнес развитие и иновация – бизнес консултиране, ръководство и обучение за стартиращи предприятия
• Информационните и комуникационни технологии (ICT)- между подкрепата за развитие на бизнес инкубаторите и технологичните/научни паркове и изграждането на иновативни стартиращи фирми
• Иновации и бизнес клъстери
• ‘Зелена’ енергия и енергийна ефективност – потенциални възможности за инкубаторите
• Еко-туризъм – иновациите като движеща сила от стартовата фаза до регионалното планиране
• Академично предприемачество в Източна Европа и Централна Азия
• (не)Формалният трансфер на знание и технологии като движеща сила на иновацията

Като част от AIECA 2009 и благоприятствано от инициативата ‘Дни на креативността и иновациите’, гр. Габрово, всички участници са сърдечно поканени да се присъединят към различните събития, които включват:

• Представяне на услугите, предоставяни от Мрежата на европейските иновационни и информационни центрове (Enterprise Europe Network)- най-голямата мрежа, предлагаща подкрепа и съвети на бизнесите в Европа, която е част от Програмата за конкурентоспособност и иновации (Competitiveness and Innovation Framework Programme) на Европейския Съюз. Мрежата осигурява: търсене на бизнес партньори в технологични бази данни и в бази данни за бизнес сътрудничество; бърз достъп до информация относно възможности за финансиране; индивидуални посещения за оценка на нуждите на фирмите, включително технологичен одит; достъп до рекламни и други информационни материали.
• Обучение по ‘Управление на проекти’, в рамките на Седма рамкова програма (FP7) и Програмата за конкурентоспособност и иновации (Competitiveness and Innovation Framework Programme)
• Посещения на иновативни компании, включващи презентации и демонстрации на иновативните стратегии и постиженията на съответните компании
• Посещения на бизнес обекти в областта на еко-туризма
• 45-та годишнина на Технически университет- Габрово. Отделна програма, състояща се от различни събития, честващи 45-тата годишнина на Техническия университет (концерт на Общински театър Габрово, церемония по връчване на наградите на компании, партньори в научно-изследователската и развойна дейност и иновациите в Техническия университет и т.н) ще бъде на разположение на сайта на Техническия университет.

За допълнителна информация можете да се обръщате към:

Тодор Ялъмов, координатор – ECAbit

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“
ул. Ал. Жендов № 5, София 1113
тел: 02 / 973 3000
факс: 02 / 973 3588

e-mail: aieca2009@online.bg
web: http://www.aieca2009.ecabit.org/

 

Още публикации

Блог