ARC FUND
ARC FUND / Събития / Българо-италианска фирмена мисия за технологичен трансфер

Българо-италианска фирмена мисия за технологичен трансфер

Европейският иновационен център – България в сътрудничество с иновационния център от Неапол, Италия, Центърът за технологии на информационното общество към Софийския университет и италианската фирма PoloICT организират на 27 – 28 март 2008 г., София българо-италианска фирмена мисия за технологичен трансфер в областта на информационните технологии.

През първият ден на фирмената мисия (27 март 2008 г.) ще cе представят текущи проекти и възможности за бъдещо сътрудничество в областта на информационните технологии и дистанционната работа (telework). Организациите, желаещи да представят дейността си в тази област са поканени за участие.

Вторият ден (27 март 2008г.) ще продължи с предварително уговорени двустранни бизнес срещи.
Това е мястото, където участниците могат:
• да открият доставчици на нови технологии от цяла Европа;
• да намерят потребители за нови технологии;
• да установят международни бизнес контакти за различни видове сътрудничество; разработване на продукти, маркетинг, производство, създаване на съвместни фирми и т.н.;
• да получат информация за нови тенденции и разработки в областта на ИКТ.
За да се регистрирате за участие, моля посетете интернет страницата на проявата. http://www.innovationrelay.net/bemt/registration.cfm?eventid=1724&layout=3

За повече информация информация:
Теодора Георгиева
тел.: (02) 973 3000
факс: (02) 973 3588
teodora.georgieva@online.bg

 

Още публикации

Блог