ARC FUND
ARC FUND / Събития / Block.IS – акселераторска програма за блокчейн технологии в земеделие и храни, логистика и финанси

Block.IS – акселераторска програма за блокчейн технологии в земеделие и храни, логистика и финанси

Block.IS е нова акселераторска програма, която насърчава използването на блокчейн технологията в три жизненоважни сектора за европейската икономика: земеделие и храни, логистика и финанси.

Акселераторът подпомага малки и средни предприятия и стартиращи фирми от сектора на ИКТ по целия път от техните идеи до комерсиализация. Предлага съобразена бизнес и техническа помощ, както и пряко финансиране от 2,8 млн. евро чрез 2 покани за трансгранични и междусекторни проекти на ИКТ компаниии, предлагащи блокчейн технологии за трите сектора.

Очаква се да стартира първата покана за проекти.

Акселераторската програма е в 3 фази като във всяка фаза се предоставят технологични и бизнес услуги, както и финансиране за развитие на иновативните проекти:

– Фаза „INNOVATE” ще предложи 3.000 евро(еднократна сума) на кандидат за 90-те най-добри идеи за проекти. По време на едномесечния период на фазата победителите ще бъдат поканени да прецизират своята концепция, да изработят модел/макет на предложеното решение и да подготвят pitch презентация, която да бъде представена на сBlock.IS Clusters-Innovators Assembly.

– Фаза “EXPERIMENT” ще предложи 50 000 евро на кандидат за 45-те най-добри проекта от фаза “INNOVATE”. По време на тази фаза, която е с продължителност 8 месеца, победителите ще разработват своите проекти в тясно сътрудничество с клъстерните мрежи на Block.IS, секторни специалисти и технологични експерти.

– Фаза „COMMERCIALIZE” ще предложи 7 000 евро на иноватор за 20-те проекта с най-голям бизнес потенциал от фаза „EXPERIMENT”. Тази фаза ще продължи 2 месеца, през които победителите ще разработят дейности, свързани с популяризирането и използването на техния проект, с цел да привлекат нови клиенти и / или партньори и / или инвеститори.

Консорциумът Block.IS включва създатели на технологии и общности от фирми (F6S), клъстери и секторни асоциации (VOICT, FEDACOVA, IT-Log, DSME, FTS), международни специалисти в областта на иновациите и технологичния трансфер (INO, IDI, CIVITTA, SYN) и Blockchain (INTRA, TNO).

За допълнителна информация:

Деница Маринова, denitsa.marinova(at)online.bg
02/9733000
Enterprise Europe network – България, АРК Консултинг, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

 

Още публикации

Блог