ARC FUND
ARC FUND / Събития / Брокерски дни в областта на ИКТ рамките на Info System 2009 в Солун, Гърция

Брокерски дни в областта на ИКТ рамките на Info System 2009 в Солун, Гърция

Enterprise Europe Network – България (ARC Fund), в сътрудницествo с HELPFORWARD – Гърция, организират за поредна година на 26 – 29 ноември 2009 г. Международни дни за двустранни двустранни бизнес срещи в областта на информационните технологии в рамките на Info System 2009 в Солун, Гърция.

Защо да участвате?

Международните дни за двустранни бизнес срещи Ви дават възможност да:
> създадете полезни контакти с потенциални партньори от Европа;
> намерите потребители за своите нови технологии;
> откриете доставчици на нови технологии;
> получите информация за новите тенденции в развитието сектора.

Как да участвате?

Регистрирайте се on-line на Профилите се публикуват в каталог на събитието, който ще бъде достъпен онлайн и ще ви послужи да изберете организациите, с които бихте желали да се срещнете по време на технологичните дни. Ако имате проблем с посочения интернет адрес за регистрация, моля изтегелете регистрационната форма и я изпратете на e-mail: teodora.georgieva@online.bg.

Какво Ви предлагаме?

 Възможност да намерите бизнес партньори за нови продукти и технологични решения.
 Организиране на двустранни срещи на специално организирано за целта място.
 Предварително изготвяне на програма за срещите на фирмите.
 Публикуване на профилите на избраните фирми в официалния on-line каталог.
 Техническа помощ по време на събитието;

Работният език на събитието е английски.

Участието в събитието е безплатно.

Срокове:
Регистриране на технологични профили                            31/10/2009
Заявяване на двустранни срещи от онлайн каталога     15/11/2009
Изпращане на индивидуалните програми за срещи       20/11/2009

За допълнителна информация:

Теодора Георгиева
фондация Приложни изследвания и комуникации
Enterprise Europe Network – България
тел.: (02) 973 3000
e-mail: teodora.georgieva@online.bg

 

Още публикации

Блог