ARC FUND
ARC FUND / Събития / „ETNA+ Академия“ обявява обучение за координатори на проектни предложения в „Интелигентен, зелен и интегриран транспорт“ и всички останали конкурси, свързани с транспорт по Хоризонт2020

„ETNA+ Академия“ обявява обучение за координатори на проектни предложения в „Интелигентен, зелен и интегриран транспорт“ и всички останали конкурси, свързани с транспорт по Хоризонт2020

Мрежата ETNA+ от контактни лица в област Транспорт на Хоризонт2020 организира еднодневно обучение за подготовка на успешно проектно предложение по отворените конкурси  на програмата за 2014-2015 г.

За обучението могат да кандидатстват координатори на проектни предложения, които са в етап на разработка, и са в рамките на  конкурсите по „Интелигентен, зелен и интегриран транспорт“, ИКТ, околна среда и други, свързани с транспорт предизвикателства, научни изследвания и иновации.

Обучението ще се проведе на 15 април 2014 г. в Париж, Франция, като съпътстващо събитие на най-голямата конференция за Транспорт в Европа, Transport Research Arena TRA 2014.

Обучението е безплатно, но тъй като местата са ограничени, ще има класиране на участниците по избрани критерии. Кандидатстването за участие е до 7 март с до 10 страници описание на проектното предложение (основни цели, тема на конкурса за кандидатстване, работна програма, членове на консорциума ) като конфиденциалността е гарантирана!

 

Теми на обучението ще са всички стъпки по създаване на успешно предложение за Хоризонт2020 – структуриране на проекта и консорциума, планиране на бюджета, работния план  и очакваните резултати, описание на въздействието, преглед на предложението от гледна точка на оценителите.

За повече информация и заявяване на интерес:

 

Деница Маринова
Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, партньор на ETNA+
Enterprise Europe Network-България
тел. +359 2 9733000
denitsa.marinova@online.bg

 

Още публикации

Блог