ARC FUND
ARC FUND / Събития / Фирми от хранителната промишленост и селското стопанство в България се запознаха със система от съвременни управленски техники

Фирми от хранителната промишленост и селското стопанство в България се запознаха със система от съвременни управленски техники

Германското Дружество за техническо сътрудничество (GTZ) организира работна среща по проекта „Зеленчукови борси” между производителите на плодове и зеленчуци с търговци на едро и дребно, преработвателни предприятия и хипермаркети, като по този начин се подпомага синхронизирането на производството и мероприятията до края на годината. В по-общ план срещата има за цел и да предложи преглед на състоянието на пазара на плодове и зеленчуци в България и да провокира дискусия между страните (включително веригите хипермаркети на територията на България като Била, Метро и Хит) на тема доставки, изисквания за качество на пресните продукти и разфасовки и опаковка.

В рамките на мероприятието фондация „ПИК” ще запознае участниците с основните дейности и резултати от проекта. SARAе проект, който се съфинансира от ЕС и има за цел да подпомогне европейските фирми от селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост да повишат своята конкурентоспособност и да постигнат по-висока доходност. В резултат на успешната реализация на проекта ще бъде създаден набор от съвременни управленски техники и инструменти, които целят да улеснят фирмите при взимане на стратегически решения в процеса на управление на знанието. По време на срещата участниците в мероприятието по проекта SARA преминаха обучение свързано с четирите управленски техники – управление на знанието, управлението на доставките, анализ на стойността и включване в работна мрежа (мрежата създадена проекта SARA).

Фирмите бяха поканени да се присъединят към съществуващата работна мрежа по проект SARA, където безплатно ще могат да рекламират услугите и продуктите, които предлагат. Чрез методите, използвани в иновативната мрежа на проекта SARA фирмите от селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост ще могат да създават нови партньорства с компании от Европа и света насочени към внос и износ, маркетинг и дистрибутиране, пакетиране, суровини, научноизследователска дейност, търговско представителство, технологии, ноу-хау и иновации.

За допълнителна информация, моля потърсете Борислава Северова

 

Още публикации

Блог