ARC FUND
ARC FUND / Събития / Фондация „ПИК” представи пред дипломати доклада Иновации.бг – 2007

Фондация „ПИК” представи пред дипломати доклада Иновации.бг – 2007

Фондация „ПИК” представи пред дипломати доклада Иновации.бг – 2007 (Innovation.BG 2007). На среща проведена на 29 юни 2007 г., фондация „ПИК” представи варианта на английски език на своя ежегоден доклад (Innovation.bg). Срещата бе открита от д-р Огнян Шентов, Председател на УС, който разгледа доклада в контекста на цялостната работа на фондацията, насочена към реализиране целите на политиката за иновациите в България.

Г-н Флориан Фихтл, мениджър на клона на Световната Банка в България, отбеляза изключителната важност на иновациите и научноизследователската политика за България, предвид предизвикателствата, които откриват членството в ЕС и тенденциите за демографски промени в дългосрочен план. Г-н Фихтл постави акцент върху необходимостта от прилагането на ефективни политики за стимулиране конкуренцията между фирмите, ясноавторски права и права над интелектуалната собственост, както и насърчаването на публично-частното партньорство в сферата на научноизследователската и развойната дейност. Той изрази мнение, че инвестициите във висококвалифициран персонал и научноизследователски университетски програми са предпоставка за икономически дивиденти за страната в дългосрочен план.

Докладът Innovation.bg 2007 бе представен от г-н Руслан Стефанов, координатор на икономическата програма
на Центъра за изследване на демокрацията и мениджър на работната група на Innovation.bg. Докладът предлага задълбочено изследване на иновационната система на страната и дава оценка за иновационния потенциал на българския бизнес. Нов аспект в тазгодишния анализ е включването на „Иновационен индекс на българските предприятия”.

Докладът е един от трите основни инструмента, които фондация „ПИК” е разработила, в стремежа си да даде информация и въздейства положително на иновационната политика на страната. Другите два инструмента са Националният иновационен форум и организиране на конкурс за иновативно предприятие на годината.

Иновации.бг 2007
Дневен ред
Презентация на г-н Руслан Стефанов, Координатор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията (MS Power Point, 3.2 MB)

 

Още публикации

Блог