ARC FUND
ARC FUND / Събития / Фондация ПИК представя проекта си обучителен курс

Фондация ПИК представя проекта си обучителен курс

През май Фондация ПИК представи на учители и родители своя проект „Виртуално и реално насилие – превенция чрез интерактивно обучение в училища”, стартирал през септември 2007 г. с финансовата подкрепа на швейцарската Фондация „Оук” и в партньорство с Асоциация „Родители“.

На 10 май в рамките на ежегодния Фестивал на българското образование в НДК в София беше представена разработената в рамките на проекта онлайн-платформа за подаване на заявки за заместващи учители от директори на училища. Автоматизираната система предава заявката на регистрираните обучители, които поемат свободните часове в даденото училище. Засега към системата е включен само курсът за виртуалното и реалното насилие, състоящ се от 20 модулни дискусионни занятия за ученици от 5 до 12 клас. Платформата обаче позволява да се включат и други обучителни курсове и директорите на училища, които искат да запълнят появили се свободни часове, да могат да избират между различни тематични занятия.

По-детайлно проектът беше представен на Петата национална конференция по образованието „Информационните технологии в образованието – необходимата инвестиция в бъдещето на България”, която се състоя на 12 и 13 май в резиденция „Бояна” в София. Пред учители и представители на регионални инспекторати от цялата страна беше изтъкнат двойният фокус на проекта: от една страна, разпознаване е превенция на насилието сред ученици, а от друга – възможност за решаване на проблема със свободните часове. Автоматизираната онлайн-платформа дава възможност на директорите на училищата във възможно най-кратък срок да осигурят обучител за заместване на извънредно отсъстващ учител.
Участниците в конференцията проявиха засилен интерес към проекта и препоръчаха курсът да бъде разработен и във вариант за началните класове. Беше зададен въпрос дали няма да може да се осигури дистанционно преподаване на курса за училища в по-малки населени места. Екипът на проекта увери, че като начало на портала на иновативните учители Тeacher.bg ще бъдат качени заснети занятия, а в бъдеще се предвижда и възможността на дистанционно преподаване онлайн благодарение на сътрудничеството с екипа на Teacher.bg и „Майкрософт-България”.

На 17 октомври проектът беше представен и пред медиите на пресконференция на националния пресклуб на БТА. Екипът на проекта демонстрира с участието на журналистите примерна интерактивна игра, използвана в обучителния курс и разясни целите на проекта. Обучители и представители на училищни ръководства споделиха своя опит и впечатления от досегашния ход на проекта.

 

Още публикации

Блог