ARC FUND
ARC FUND / Събития / Фондация ПИК съорганизира конференция за безопасен интернет

Фондация ПИК съорганизира конференция за безопасен интернет

На 16 септември 2010 г. в Академията на Министерство на вътрешните работи се проведе конференция на тема „Един променящ се свят: Младите хора и рискът в онлайн среда“. Еднодневното събитие бе организирано съвместно от ГДБОП при Министерство на вътрешните работи, Центъра срещу експлоатация и за онлайн защита на деца (CEOP) – британска правоохранителна организация с капацитет за социална дейност и разследвания, Visa Европа, и българският Център за безопасен интернет. Някои от другите участници включваха Министерство на културата, Държавна агенция за закрила на детето и Изпълнителна агенция за информационни технологии към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Мобилтел и други.

Главна цел на форума беше да подчертае сериозните рискове, които съпътстват неизбежно променящата се същност на света, в който живеем, където времето прекарано в интернет е станало неделима част от нашето ежедневие и особено това на децата ни, чийто основен начин на социализация е посредством виртуалната среда. Участниците бяха единодушни, че е съществено важно да се увеличи познанието за заплахите, които съпътстват интернета, като кибер-тормоз, порнография, подмамване с цел сексуална злоупотреба и т.н. и да се обединят усилията за обезопасяване на виртуалното пространство. Участниците представиха проблема от правна, технологична, финансова и социална гледни точни, и отбелязаха основните постижения и слабости.

Г-н Цветан Цветaнов, Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи откри конференцията с думите, че нашите деца не са достатъчно информирани за опасностите, които крие Интернет и че е от огрномна важност да знаят повече за виртуалната среда. Министърът също така подчерта нуждата от по-силно сътрудничество и координация между основните заинтересовани институции и организации.

Посланикът на Великобритания в България, Неговово превъзходителство Стийв Уилямс, последва с думите, че днешният свят е много различен от този преди 20 години с това, че става все по-виртуален. Децата в наши дни имат много по-големи технологически и сопмютърни умения от предишните поколения, но са все още наивни и неопитни да осъзнаят сами големите рискове на кибер-пространството. Посланик Уилямс също подчерта важността на публично-частното партньорство.

Г-н Георги Апостолов, координатор на българския Център за безопасен интернет към Фондация „Приложни изследвания и комуникации” представи дейностите и структурата на центъра, както и как той сътрудничи с партньорите си от други държави от Европейския съюз и извън него. Г-н Апостолов говори за това колко е важно и родителите и децата да са подготвени да се противопостявят на интернет заплахи, както и за фундаменталната роля на семейството и общуването между родители и деца за успешното намаляване на излагането на онлайн риск.

Госпожа Хелън Пен от CEOP представи проблема от гледна точка на Великобритания и CEOP. Тя говори за така-наречената сексуализация, която съпътства технологичните иновации в медийния свят. Това явление се поощрява, според Пен, от поп-културата и се изразява в огромен растеж на сексуално съдържание, което децата самите създават и споделят по електронен път. По този начин незнаещите млади хора, без да искат, улесняват злоупотребата с това съдържание от злонамерени хора и се излагат на по-голям риск от кибер-тормоз, детска порнография и подмамване с цел сексуална злоупотреба (т.нар. grooming).

Г-н Явор Колев, Началник на Сектор „Компютърни престъпления” на ГДБОП, представи структурата и капацитета на сектора, както и българската правна рамка по отношение на порнографията и незаконните онлайн-дейности засягащи злоупотребата с деца. Г-н Колев обясни,че несъответствията в законовите разпоредби на отделните държави възпрепятства усилията за спиране на трафика на незаконно съдържание по интернет. Началник на отдела срещу кибер-престъпления още спомена за идеята за филтриране на интернет пространството, която в момента се разглежда от Съвета на ЕС. Концепцията предлага разполагането на виртуални КПП-та.

Г-жа Албена Спасова, Изпълнителен директор на Международната академия за обучение по киберразследвания, направи подробен преглед на международната и национална законова база, както и на възможните начини и средства за предотвратяване на нарастващите онлайн заплахи към децата.

Представителите от Visa Европа и Мобилтел, г-н Пийт Лейкман и г-н Красен Хинков, дискутираха финансовите и технологични аспекти на онлайн рисковете и обясниха методите за контрол, които техните компании използват за намаляване на тези рискове.

Г-жа Ива Бонева, изпълнителен директор на Центъра за приобщаващо образование, обобщи основните точки повдигнати на конференцията и определи приоритетите за бъдещ курс на действие. Последните включват поправки в законодателството и по-голямо участие на обществените институции в дейностите за безопасен интернет, включително финансова подкрепа на националния Център за безопасен интернет.

Още публикации

Блог