ARC FUND
ARC FUND / Събития / Информационен ден и брокерско събитие за търсене на партньори за проекти в Транспорт по програма Хоризонт2020

Информационен ден и брокерско събитие за търсене на партньори за проекти в Транспорт по програма Хоризонт2020

Дирекция „Транспорт“ на ГД “Научни изследвания и иновации” на Европейската комисия организира Информационен ден за Хоризонт 2020 по приоритет Транспорт, който ще се проведе на 18 декември 2013 г. в Брюксел, Charlemagne building, rue de la Loi 170.

Програмата ще стартира от 9:00 до 18:00 часа, като ще включва:

Сутрешна сесия с презентации за първите конкурси (2014 – 2015 г.) по Хоризонт2020 приоритет Транспорт и правилата на кандидатстване.

Следобедни сесии (14:00 до 18:00 часа), включващи:
– Дискусионни паралелни сесии (oral sessions) за различните видове транспорт, в коитo организации могат да представят свои идеи или капацитет в 3-минутни презентации
– B2B срещи с потенциални партньори за представяне на проектни идеи и включване в консорциуми.

B2B срещите се организират от мрежата на националните контактни лица по Транспорт ETNA Plus и също ще се проведат в паралелни сесии в зависимост от вида транспорт:

– Aviation
– Rail
– Road
– Waterborne
– Urban Mobility
– Cross-modal (Logistics, ITS, Infrastructure)
– Socio-economic
– Green Vehicles

Партньор на ETNA Plus мрежата в България е Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, член на Enterprise Europe Network – България.

Регистрацията се осъществява чрез обща първоначална регистрация за Информационния ден на адрес , в която допълнително се отбелязват участията в дискусионните сесии и/или B2B срещите в следобедната сесия.

Потвърждение за регистрацията за Информационния ден се получават от Европейската комисия в рамките на 5 дни.

За подаване на профил за B2B срещи с информация за вашата проектна идея или за капацитета, който имате за участие в консорциуми, е необходимо да се регистрирате на сайта на брокерското събитие на http://www.b2match.eu/h2020transportcall2014-2015/pages/home

За подаване на кратка презентация за участие в дискусионните сесии (oral sessions), посетете http://www.b2match.eu/h2020transportcall2014-2015/pages/oral-presentations

Важни срокове:

29 ноември Затваря се регистрацията за Информационния ден (и за участията в дискусионните и B2B сесии)
6 декември Краен срок за подаване на профил за B2B срещите
11 декември Краен срок за подаване на презентации за дискусионните сесии
13 декември Он-лайн селекция на лични срещи с участници в B2B сесиите
18 декември Провеждане на дискусионните и B2B сесии (15:30 – 18:00)

За повече информация и въпроси:
Деница Маринова
Фондация „Приложни изследвания и комуникации“
тел. 02/ 973 3000 (вътр. 437)
denitsa.marinova@online.bg

 

Още публикации

Блог