ARC FUND
ARC FUND / Събития / Информационен ден по Седма рамкова програма на ЕС

Информационен ден по Седма рамкова програма на ЕС

На 31 януари 2006 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, съвместно с Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, проведе Информационен ден, на който представи възможностите за финансиране в областта на технологиите на информационното общество (ТИО) по линия на Шеста и Седма рамкова програма. Информационният ден акцентира върху участието на български организации в тематичния приоритет ТИО на Шеста рамкова програма (6РП), приоритетите в шестата конкурсна сесия на 6РП, различните средства и проекти, който имат за цел да подпомогнат участието на малки и средни предприятия в европейските технологични конкурси и да мобилизират научния и изследователски потенциал в Европа. Участниците също така се запознаха с възможностите, касаещи участието в европейски проекти, предоставени по проекта IST BONUS Project.

Програма

Презентации:

Information Society Technologies in the 6th Framework Programme, IST Call 6 – Advanced Robotics
Ambient Assisted Living for the ageing society: Call 6 strategic objective 2.6.2
Search Engines for Audio-Visual Content
Accompanying actions in support of participation in Community. ICT research Call 6 strategic objective 2.6.4
IST Call 6 – International Cooperation. Digital Broadcasting / Mobile Convergence
2.6.5 – International Co-operation. Grid Technologies – Target Country: China
Information Society Technologies in the 6th Framework Programme. eGovernment
Information Society Technologies in the 6th Framework Programme. IST Call 6. Geo-physical hazards
Information Society Technologies in the 6th Framework Programme. INCO 6th Framework Programme. Priority 2
EPISTEP Presentation
Project ALIPRO FP6. eMobility
How to access EU R&D projects in e-business and e-work field
GET-IN Project Presentation
European Technology Platforms
European Robotics Platform (EUROP)
European Technology Platforms: ARTEMIS, ENIAC, PHOTONICS

 

Още публикации

Блог