ARC FUND
ARC FUND / Събития / Конференция и Бизнес срещи в областта на практиките за иновативна работната среда

Конференция и Бизнес срещи в областта на практиките за иновативна работната среда

Фондация „Приложни излседвания и комуникации“ и АРК Консултинг, членове на мрежата Еnterprise Europe Network в България кани фирми от държавите-кандидатки и държавите-членки на Европейския съюз на двудневно събитие – конференция и бизнес срещи – на 29-ти и 30-ти септември 2014 г., организирани съвместно с Европейската обучителна мрежа за иновации на работното място (EUWIN).

Конференция „Съвременни работни места за съвременен бизнес“

Дата: 29 септември 2014 г.
Място: Представителството на ЕК в България
ул. „Раковски“ 124, София
Работен език: ще има осигурен превод на български език

Без такса за участие

Конференцията „Съвременни работни места за съвременен бизнес“ е едно от шестте регионални събития в рамките на мрежата EUWIN и ще се състои като част от календара на Европейската седмица на малките и средните предприятия през 2014 г. Семинарът ще се проведе на 29-и септември 2014 г. в Представителството на Европейската комисия в София.

Семинарът включва сесии на теми „Какво представляват иновациите на работното място и как се осъществяват?“, „Как различните региони могат да станат по-конкурентоспособни благодарение на иновации на работното място?“ и „Как можем да разпространим иновациите на работното място?“. Конференцията е без такса за участие и ще събере повече от 80 водещи предприятия, публични и бизнес лидери и други заинтересовани участници от цяла Европа. Видни експерти и лидери от региона ще вземат участие в семинара, чиято основна цел ще бъде разглеждането и развиването на нови подходи в иновациите на работното място, както и популяризирането на вече съществуващи практики.

Интернет страница на Конференцията
Регистрация за участие в Конференцията
Хотели и логистика

Бизнес срещи за обмен на практики за иновативна работна среда

Дата: 30 септември 2014 г.
Място: Представителството на ЕК в България
ул. „Раковски“ 124, София ; Работен език: английски

Без такса за участие

Организираните на 30-ти септември от Enterprise Europe Network бизнес срещи между фирмите участнички са предназначени да осигурят възможности за споделяне на опит и обсъждане на начините за въвеждане на практики за иновативна работна среда между участващите фирми от производството, енергетиката, преработвателните индустрии, здравеопазването и сектора на услугите . За тази цел фирмите ще имат възможността да направят кратки презентации, както и двустранни срещи с другите фирми, участващи в събитията.

Практиките за иновативна работна среда са промяна в: организационната структура, работната среда, управлението на човешките ресурси, вътрешния ред по вземането на решения, взаимоотношенията с клиенти и доставчици, и други практики, които да подобрят мотивацията на персонала и условията на труд, производителността, ефективността на организацията и способността й за иновации.

Бизнес срещите ще включват сесия с кратки презентации за представяне на участващите организации с иновации на работната среда, както и двустранни срещи за популяризиране и обмен на тези иновативни практики между регистрираните участници. За участниците, желаещи да презентират своите иновации, е осигурен шаблон за презентация, който може да се изтегли по-долу.

Краен срок за регистрация за бизнес срещите – 15 септември 2014 г.

Програма на бизнес срещите

– Регистрация за бизнес срещите

– Шаблон за презентация на организация с практика за иновативна работна среда

Хотели и логистика

– Каталог на участниците

– Каталог на участниците в PDF

Съ-организатори:

National Agency for Regional Development, Белград,Сърбия

Joint Innovation Center of the Bulgarian Academy of Sciences

За повече информация:

Зоя Дамянова, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“
e-mail: zoya.damianova(at)online(dot)bg
тел.: +359 2 9733000

Деница Маринова, Enterprise Europe Network-България,
АРК Консултинг, e-mail: denitsa.marinova(at)online(dot)bg
phone: +359 2 9733000

Методи Найденов, Enterprise Europe Network-България,
АРК Консултинг, e-mail: metodi.naydenov(at)online(dot)bg
phone: +359 2 9733000

Mr. Steven Dhondt, EUWIN Coordinator
e-mail: steven.dhondt(at)tno(dot)nl

 

Още публикации

Блог