ARC FUND
ARC FUND / Събития / Конференция и брокерски срещи Clusters for Knowledge Management towards Europe 2020

Конференция и брокерски срещи Clusters for Knowledge Management towards Europe 2020

Enterprise Europe Network при АРК Консултинг е съорганизатор от българска страна на международна конференция на клъстерите Clusters for Knowledge Management towards Europe 2020, която ще се проведе на 22 и 23 септември 2014 г. в гр. Яш (Румъния). Домакин на събитието е Регионалната агенция за развитие на Североизточна Румъния, съвместно с румънската Национална асоциация на клъстерите и министерството на икономиката на Румъния.

Към кого е насочено събитието:
Конференцията и съпътстващите брокерски срещи са отворени за клъстери и техни членове от Югоизточна Европа. На едно място ще се съберат експерти в клъстерните политики, представители на публичните власти, финансови институции и асоциации на клъстерите от няколко държави. Освен това участие ще вземат университети и изследователски организации, както и фирми.

Основни цели на събитието:
– Позициониране на клъстерите в постигането на целите на Стратегията „Европа 2020“
– Потенциални източници на финансиране на клъстери през 2014-2020
– Идентифициране на конкретни решения за развитието на клъстерите в региона

Регистрацията за участие е безплатна.
Повече информация и достъп до регистрация ТУК

Предварителна програма (на английски език)
Информация за настаняване и логистика

За контакти:
Enterprise Europe Network-България
Методи Найденов
metodi.naydenov(at)online(dot)bg
(02) 973 3000

 

Още публикации

Блог