ARC FUND
ARC FUND / Събития / Конференция за електронното правителство

Конференция за електронното правителство

На 22 и 23 февруари в София ще се проведе Седмата национална конференция „Електронното правителство в България – предизвикателства и перспективи“. Форумът се организира от IDG България съвместно с МДААР, Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, Националното сдружение на общините, фондация за реформа в местното самоуправление и Програмата на ООН за развитие. Целта е да се направи преглед на постигнатото в областта на електронното управление на ниво централна и местна власт.

Конференцията ще бъде официално открита от г-н Николай Василев, министър на държавната администрация и административната реформа и г-н Пламен Вачков, председател на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения.

На събието ще бъдат представени добри практики в органите на централната и местната власт в сферата на информационните и комуникационни технологии. Специално внимание ще бъде отделено на електронните услуги – какво е състоянието им и какво предстои.

Още публикации

Блог