ARC FUND
ARC FUND / Събития / Конкурс за набиране на идеи за изследователски проекти в областта на наземния транспорт

Конкурс за набиране на идеи за изследователски проекти в областта на наземния транспорт

Проектът ТрансБонус, който се реализира с подкрепата на Седма рамкова програма на Европейския съюз открива конкурс за набиране на идеи за изследователски проекти в областта на наземния транспорт, предложени от изследователски организации, НПО, университети и обществени организации, работещи в Албания, Босна и Херцеговина, Република Македония, Сърбия и България. Малки и средни предприятия също могат да кандидатстват с изследователски идеи за проекти при условие, че установяват партньорски отношения с изследователски организации, НПО, университети и обществени организации.

Вносителите на най-добрите 2-3 изследователски идеи от всяка страна, ще получат практическа подкрепа от партньори от държавите-членки на ЕС (Гърция, Холандия и България) при създаването на консорциум и разработването на пълните проектни предложения за кандидатстване в конкурсите на Седма рамкова програма на Европейската комисия в програмите Транспорт и Капацитети (Изследователски потенциал). Тези конкурси са обявени на 30 юли 2009 (за повече информация, моля посетете http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm).

Насоките към участниците и формуляра за кандидатстване са вече публикувани и можете да ги изтеглите от следните интернет сайтове: www.transbonus.net и www.arcfund.net. Попълненият формуляр трябва да бъде изпратен на transbonus@online.bg.

Крайните срокове за подаване на предложения са два: 15 септември 2009 до 17:00 ч. централно европейско време или 15 октомври 2009 до 17:00 ч. централно европейско време.

За повече информация и контакти:
Фондация „Приложни изследвания и комуникации”
Лице за контакт: Лина Драгиева
тел.: (02) 973 3000
факс: (02) 973 3588
transbonus@online.bg

 

Още публикации

Блог