ARC FUND
ARC FUND / Събития / Консултация относно общоевропейски визии за устойчиво потребление

Консултация относно общоевропейски визии за устойчиво потребление

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ организира пилотен за България граждански дискусионен панел на тема „Устойчиво потребление“, който се състоя на 25 октомври 2014 г. в зала “Универсиада”, гр. София.

На събитието присъстваха над 100 граждани от цялата страна. Целта бе да се даде възможност на участниците да обсъдят въпроси по проблемите на устойчивостта и икономическото развитие, управлението на отпадъците, производството и потреблението на енергия, съществуващите регулации, варианти за потребителски избор, както и настоящите дилеми, пред които биват изправени националните и европейски законодатели, когато се занимават с подобни теми. По този начин, от една страна гражданите допринесоха за по-доброто разбиране на предизвикателствата, свързани с проблемите на устойчивостта, а от друга, посочиха политиките, които, според тях, e необходим o да бъдат въведени, както на национално, така и на европейско равнище.

Паралелно на събитието в София, в същия ден по същата тема бяха проведени дискусии с граждани в следните европейски държави: Дания, Белгия, Нидерландия, Ирландия, Германия, Норвегия, Австрия, Португалия, Испания, Швейцария и Литва. Обобщените резултати от всички граждански панели, които могат да бъдат видяни тук, ще послужат при изготвянето на доклад с препоръки, който ще бъде представен на Европейската комисия в началото на 2015 г. и ще послужи за основа при планирането на европейските политики за устойчиво развитие за следващите 15 до 20 години.

Прилагането на този нов за страната ни метод на ангажиране на гражданите е подкрепено от 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз в рамките на проект „Парламенти и гражданско общество за технологична оценка“ (PACITA).

За повече информация, моля посетете www.pacitaproject.eu.

 

Още публикации

Блог