ARC FUND
ARC FUND / Събития / Кръгла маса срещу езика на омразата и дискриминацията

Кръгла маса срещу езика на омразата и дискриминацията

На 25 април 2016 година Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ организира експертна кръгла маса, на която представители гражданското общество, образователните институции, деца и родители ще говорят за езика на омразата, дискриминацията и насилието и начините за борба с него.

От няколко години в България, както и в цяла Европа, се наблюдава епидемично разпространение на езика на омразата включително и сред младите хора. В последните месеци излизат все по-тревожни данни за изостряне на езика на омразата и за симптоми за протичащи процеси на радикализация в отделни общности, но – което е още по-тревожно – в училищна среда.

Децата от дигиталното поколение са поставени в изключително сложна и объркваща ситуация. Речта на омразата наводнява медийното и дигитално пространство и те ежедневно са изложени на нейното влияние. Децата от най-ранна възраст навлизат в света на дигиталните технологии, където те се сблъскват с идеи, послания и език, които те не са готови да осмислят критично, защото все още нямат изградени морални и психологически ориентири. В същото време училищната среда става все по-мултикултурна, което предоставя възможност за развитие на толерантност и умения за съвместно съжителство. Но без необходимата подкрепа и подходящи ресурси, които да помагат на учителите, децата и родителите да се адаптират към предизвикателствата на живота в такава среда, този потенциал може да се превърне в благодатна почва за развитие на расизъм, ксенофобия и отчуждение.

Основна цел на кръглата маса е експерти от различни сфери – образование, закрила на децата, противообществени прояви, социални услуги и др., да дискутират резултатите от прилагането на разработена методика „Деца, родители и учители срещу езика на омразата“ за развиване на социални и граждански умения у децата в начален етап на образованието с въвличане и на родителите. Методиката е съвместима с държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка за начален курс и може да бъде комбинирана с други подходящи за целта теми от учебното съдържание.

Експертите, участвали в разработването и пилотирането на методиката в начални училища, ще представят изводи и препоръки за прилагане на иновативни подходи в училищна среда за превенция и противодействие на речта на омразата, дискриминацията и радикализацията сред младите хора в България.

 

Още публикации

Блог