ARC FUND
ARC FUND / Събития / Международен семинар на експертите в областта на технологичните оценки в София

Международен семинар на експертите в областта на технологичните оценки в София

През април 2013 год., Фондация ПИК организира в София тридневно международно обучение, на което бе домакин на водещи европейски експерти в сферата на технологичните оценки, с над 30 участника с интерес към приложениет o на технологичните оценки при анализа и изработването на публични политики. Обучението, което е второ поред от общо четири, бе организирано в рамките на проект PACITA (“Парламенти и гражданско общество за технологични оценки”), финансиран от Седма рамкова програма на ЕС с участието на 15 партньора от 13 европейски държави.

Обучението се фокусира върху методите, използвани при технологичните оценки, и тяхното приложение във форсайт изследвания. Групата на участниците включваше експерти от България, Австрия, Холандия, Дания, Португалия, Литва, Унгария, Чехия, Германия, Швейцария, САЩ и Бразилия, много от които с различен опит в сферата на технологичните оценки, работещи в различни професионални направления и представляващи различни институционални уредби.

Опитни експерти от водещите TО-институции в Европа – Датския технологичен борд, Института Ратенау, Институт за технологични оценки в Австрия и Швейцарски център за технологична оценка – представиха много от различните и все по-многообразни методи за осъществяване на ТО. Участниците работиха върху задачи от реални казуси, свързани с противоречиви обществени теми, като например геномика в здравеопазването и устойчиво потребление, демонстрирайки сложните връзки между обществените предизвикателства, технологичните възможности, и политическите решения. Чрез интензивна работа в групи, общи презентации и дискусии, участниците придобиха по-задълбочени познания относно конкретни стратегии за прилагане и допълване на различните методи за TО, методическото планиране и разработка на проектите, както и да се запознаят с практическите аспекти на ТО и интегрирането на науката и технологиите в обществените дискусии, публичните политики и вземането на решения.

Фондация ПИК е водещата българска организация, която работи за създаване на институционализирана мрежа от експерти и изследователски организации в областта на технологичната оценка, като подкрепя включването на аналитична научна и технологична експертиза при планирането, проектирането и изпълнението на политики с обществено значение. Като част от Европейската мрежа от институти в областта на ТО и основавайки се на две десетилетия опит в анализа на иновациите и публичните политики, Фондация ПИК е в уникалната позиция да предоставя становища и анализи, свързани с технологичните оценки, при формирането на политики и вземането на решения.

 

Още публикации

Блог