ARC FUND
ARC FUND / Събития / Международна конференция за малки и средни предприятия

Международна конференция за малки и средни предприятия

Консорциумът на проект Star-Net Transport,чиито български партньор е Фондация „Приложни излседвания и комуникации”, и Enterprise Europe Network B2Europe West Poland организират съвместно Международна конференция за малки и средни предприятия в областта на наземния транспорт. Конференцията ще се проведе на 17 юни 2009 г. по време на Международния панаир ITM POLAND 2009 в Познан, Полша, който е най-голямото събитие, посветено на модерните технологии за индустрията в Нова Европа.

Темите на конференцията са насочени към малките и средните предприятия в сектора наземен транспорт и ще предостави специфична информация за възможностите за финансиране по Седмата рамкова програма за научно-изследователска и развойна дейност на ЕК. Международни експерти ще представят пред участниците съществуващите финансови инструменти за научно-изследователска и развойна дейност в рамките на програмата и ще предложат насоки за създаване на успешно проектно предложение.

Участниците в конференцията ще имат и възможност да посетят „TRANSPORTA 2009” – Изложението за транспорт, логистика и спедиция, както и Международните дни за технологичен трансфер, съ-организирани от партньорите по проекта Star-Net Transport и Enterprise Europe Network. Дните за технологичен трансфер предоставят възможност за сътрудничество между организации от цяла Европа, които търсят или предлагат нови технологии в сектора.

Конференцията е без такса за участие.
Крайният срок за регистрация е 5 юни 2009 г.
Официална покана и програма на конференцията можете да намерите тук.

Проектът Star-Net Transport се реализира в рамките на Седма рамкова програма на ЕК и има за цел да развие ефективна мрежа в областта на наземния транспорт, с участието на организации от 14 европейски страни. Партньори в мрежата са транспортни асоциации, консултантски организации, научно-изследователски организации и фирми, които предлагат услуги на малките и средните предприятия за стимулиране на научно-развойната им дейност и за повишаване участието им в европейските рамкови програми.

Мрежата Enterprise Europe Network (EEN)е най-голямата европейска мрежа от организации, подпомагаща фирми и други организации в създаването на технологични и бизнес партньорства в цяла Европа и в намирането на подходящо финансиране. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ е националния координатор на Enterprise Europe Network за България.

За допълнителна информация:
Деница Маринова
Тел.: 02/ 9733000

 

Още публикации

Блог