ARC FUND
ARC FUND / Събития / Meждународни бизнес срещи по време на Eco – Tech Scandinavia

Meждународни бизнес срещи по време на Eco – Tech Scandinavia

Enterprise Europe Network / Swerea IVF ABECO TECH Scandinavia организира Meждународни бизнес срещи по време на Eco – Tech Scandinavia -8 октомври 2008 в Гьотеборг, Швеция. Eco – Tech Scandinavia е изложение на което се срещат фирми и организации работещи в сферата на екологията, енергетиката и околната среда. Това е най-значимото събитие в сферата на екологията и околната среда за Скандинавия за 2008 г., като поставя във фокус иновациите, новите тенденции, технологии и продукти в сферата. Нарастващият износ на скандинавските страни по отношение на технологиите свързани с опазването на околната среда и Гьотеборг, като център за реализация на успешни проекти в тази насока предлагат отлична възможност за успешното провеждане на мeждународни бизнес срещи по време на Eco – Tech Scandinavia.

Гьотеборг е разположен в центъра на Скандинавския полуостров и до града има директи полети от повечете големи европйски градове.

Eco – Tech Scandinavia 2008 ще включи изложения в пет бизнес направления:

• Отпадъци и рециклиране

• Енергетика

• Транспорт

• Околна среда

• Въздух, води и почви

Meждународните бизнес срещи дават възможност на изложителите и посетителите на Eco – Tech Scandinavia да намерят партньори в Европа за технологично коопериране и дългосрочено бизнес сътрудничество. Фирми и научноизследователски организации от Европа могат да се възползват от тази възможност в търсенето на международни контакти за бъдещо партньорство.

Meждународните бизнес срещи са насочени основно към:

• малки и средни предприятия ( МСП ), които търсят или прелагат нови технологии;

• Учени и научноизследователски институти, които предлагат свои разработки;

• Новосъздадени фирми и предприемачи

• Инвеститори

• Производители и доставчици

 

Уебсайт на Eco-Tech Scandinavia: www.miljoteknik.com
Брошура на мероприятието може да разгледате тук.

Няма такса за участие на Eco – Matchmaking 2008.
Работният език по време на изложението и срещите е английски.

 

За допълнителна информация:

Калин Мутафчиев
Enterprise Europe Network – България
Тел: 02/ 973 3000
e-mail: kalin.mutafchiev@online .bg

 

Още публикации

Блог