ARC FUND
ARC FUND / Събития / Международни бизнес срещи по време на международният технически панаир в Пловдив

Международни бизнес срещи по време на международният технически панаир в Пловдив

Enterprise Europe Network – България, най-голямата европейска мрежа за подпомагане на малките и средни предприятия обединяваща дейността на Евро Инфо Центровете и Европейския иновационен център, съвместно с Италианска търговска камара в България и партньори от Enterprise Europe Enterprise Europe – Гърция, Италия, Германия и Румъния организираха Международни дни за двустранни бизнес срещи в областта на енергийната ефективност на 2-3 октомври 2008г в гр. Пловдив по време на по време на международния технически панаир.

Международните дни за двустранни бизнес срещи предоставят на фирми, изследователски организации и университети от цяла Европа уникалната възможност за провеждане на предварително уговорени двустранни срещи. Мероприятието обедини няколко направления от сферата на енергийната ефективност:
 промишлено приложение;
 Алтернативни и възобновяеми енергийни източници;
 Управление на твърдите отпадъци и отпадни води в промишлеността в контекста на оптимизиране енергийната ефективност на производствените предприятия;
 Фотоволтаични технологии и продукти;
 Машини и оборудване приложими в сферата на енергийната ефективност;
 Оборудване и технологии, както и цялостни решения за екологична преработка на твърди отпадъци и отпадни води за промишлени предприятия;
 Биогориво.

Участие взеха 74 фирми и организации, които представиха 72 технологични профила и проведоха над 100 двустранни срещи.
Каталогът с профилите на уцастниците може да видите тук. За допълнителна информация:
Калин Мутафчиев (тел: 973 3000 /434)
Теодора Георгиева (тел: 973 3000 /431)

 

Още публикации

Блог