ARC FUND
ARC FUND / Събития / Международни дни за двустранни бизнес срещи в областта на информационните и комуникационните технологии

Международни дни за двустранни бизнес срещи в областта на информационните и комуникационните технологии

Европейският иновационен център – България (Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, Българската стопанска камара и Българската академия на науките) съвместно с Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) , Държавната агенция по информационни технологии и съобщения (ДАИТС), Българската асоциация на софтуерните компании – БАСКОМ, Агенция Булгарреклама ЕООД и партньори от мрежата на иновационните центрове в Европа, проведоха на 1 – 2 ноември 2007 г. в гр. София Международни дни за двустранни бизнес срещи в областта на информационните технологии по време на годишното изложението БАИТ ЕКСПО.

Международните дни за двустранни бизнес срещи предоставят на фирми, изследователски организации и университети от цяла Европа уникалната възможност за провеждане на предварително уговорени двустранни срещи.

Това е мястото, където участниците могат:
 да открият доставчици на нови технологии от цяла Европа;
 да намерят потребители за нови технологии;
 да установят международни бизнес контакти за различни видове сътрудничество: разработване на продукти; маркетинг; производство; създаване на съвместни фирми и т.н.;
 да получат информация за нови тенденции и разработки в областта на ИКТ.

55 профила на фирми в областта на информационните и комуникационните технологии бяха включени в каталога на международните дни за бизнес срещи.
Над 160 срещи бяха проведени.

За повече информация:

Теодора Георгиева teodora.georgieva@online.bg
Мария Александрова maria.alexandrova@online.bg
тел: (02) 973 3000 факс: (02) 973 35 88
www.enterprise-europe-network.bg

 

Още публикации

Блог