ARC FUND
ARC FUND / Събития / Националният център за безопасен Интернет и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения представиха системата PEGI

Националният център за безопасен Интернет и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения представиха системата PEGI

Държавната агенция за информационни технологии и съобщения /ДАИТС/ организира на 12 септември кръгла маса на тема „Компютърните игри и безопасността на децата в Интернет” с участието на представители на изпълнителната и законодателна власт, мрежата от центрове за безопасен Интернет InSafe към Европейската комисия, на Обществения съвет за безопасен Интернет, Федерацията за електронни спортове, родители, медии, доставчици на онлайн и видео игри.
По време на форума бе представен документ на Съвета на Европа, който е разработен с цел да даде на доставчиците на онлайн игри разбираеми и практични съвети, свързани с безопасността на децата докато играят или учат в мрежата. Насоките са подготвени от Групата специалисти по права на човека в информационното общество (MC-S-IS) на Съвета на Европа, сред които има и представители на ДАИТС. Насоките са преведени и се разпространяват публично от ДАИТС в съответствие с приоритетите на агенцията за спазване на човешките права и основните свободи, по-специално свободата на изразяване, създаването и обмена на съдържание и съобщения. „Навечерието на новата учебна година е изключително подходящ момент за размяна на мнения и за общи действия между държавата, бизнеса и неправителствените организации в името на сигурността и безопасността на децата”, каза при откриването на кръглата маса председателят на ДАИТС Пламен Вачков. Превеждането на насоките и тяхното широко популяризиране е неразделна част от политиката на ДАИТС за изграждане на доверие и сигурност в новата цифрова среда, добави той.

При представянето на Паневропейска система за информация за игрите (PEGI), Георги Апостолов, координатор на националния Център за безопасен Интернет, каза, че присъединяването към системата носи ползи не само за потребителите, но и за фирмите-доставчици.
Специален гост на събитието бе г-жа Джанис Ричардсън, координатор на мрежата от центрове за безопасен Интернет InSafe към Европейската комисия, която е сред активните участници в процеса на изработване на правила за безопасност на децата в Интернет.
Популяризирането на насоките за безопасност на децата бе подкрепено и от представители на фирми-създатели на игри, вносители, уеб-сайтове за деца.

 

Още публикации

Блог