ARC FUND
ARC FUND / Събития / Обучение по рискове в интернет и трафика на хора във Варна

Обучение по рискове в интернет и трафика на хора във Варна

На световна конференция през 2013 г. във Вилнюс, посветена на борбата срещу трафика на хора, главен фокус беше все по-активното използване на интернет за реализиране на този вид престъпления.

Във връзка с актуалността на темата от 1 април стартира съвместен проект на Община Варна и Националния център за безопасен интернет при Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ „Компютърни престъпления срещу непълнолетни и трафик на хора“.

В рамките на проекта ще бъдат обучени 40 младежи – доброволци, обучители на връстници по превенция на рисковото поведение в интернет и връзката на интернет с трафика на хора. Обучението ще се проведе под две форми:
– Присъствено – две обучения във Варна на млади хора от училищните превенционни клубове.
– Дистанционно – 4 онлайн семинара по темите на проекта.

За постигане на устойчивост на дейностите, които обучените младежи ще провеждат със свои връстници, ще бъде актуализиран и преиздаден разработеният в рамките на предходен проект Наръчник за обучители на връстници „Рискове в интернет и трафик на хора“. Наръчникът ще съдържа основните принципи за работа по метода „връстници обучават връстници“, както и теми, практически занятия и тестове, които обучените младежи ще могат да ползват за подготовка и провеждане на връстникови сесии.

В дейностите по проекта се предвижда и обучение на професионалисти по превенция и противодействие на трафика на хора (членове на МКБТХ, на ОКБППМН, представители на НПО, работещи по проблема и др.) за рисковете от трафик на хора при общуване в интернет.

 

Още публикации