ARC FUND
ARC FUND / Събития / Обявен е Единадесетият конкурс „Иновативно предприятие на годината 2015“

Обявен е Единадесетият конкурс „Иновативно предприятие на годината 2015“

Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, с подкрепата на Еnterprise Europe Network – България, и в партньорство с Министерството на икономиката обявяват Единадесетия конкурс за „Иновативно предприятие на годината 2015“.

Конкурсът е най-утвърдения в България и има за цел да популяризира успешните български бизнес модели, основаващи се на иновациите и новите технологии и да привлече вниманието на широката общественост към постиженията на българските предприятия в тази област.

В конкурса могат да участват всички активни български фирми, които имат успешно разработена и внедрена иновация за последните три години, и иновативни бизнес клъстери.

Кандидатите се оценяват по специална методология от експертна група и жури.

Наградите се присъждат в различни категории според въздействието на отличените иновации като:

Пазарно лидерство (иновативен продукт, наложил се на международния пазар)
Иновативен бизнес клъстер (съвместни иновационни проекти, взаимодействие с изследователски организации и университети, международна разпознаваемост на клъстера)
Качество на живот (иновация, имаща потенциал или довела до подобряване качеството на живот на потребителите)
Зелена иновация (иновация в областта на устойчивото и екологично съобразено развитие)
Иновационен мениджмънт (съгласно международно признатите критериите на IMP³rove Innovation Management Assessments, утвърдени от ЕК и използвани при кандидатстване по Хоризонт 2020, Инструмент за МСП)
Социална иновация (нови продукт, услуга или модел, които отговарят на социални потребности и създават нови социални отношения)
Иновация в креативните индустрии (иновации чрез дизайн, дигитални игри, архитектура и дизайн на градска среда, филмова и музикална индустрия)
Иновативно новостартирало предприятие (до три години от създаването му)
Иновации на работното място (подобряват производителността и условията на заетост чрез положителна организационна промяна чрез разгръщане на творческия потенциал на служителите и работниците и диалог с тях)

Наградите ще се връчат по време на Единадесетия Национален иновационен форум в началото на месец декември.

Желаещите да участват могат да изпратят СВОЯ НОМИНАЦИЯ или да НОМИНИРАТ ДРУГА ФИРМА или БИЗНЕС КЛЪСТЕР с успешен иновативен продукт, процес или услуга чрез ЕЛЕКТРОННИЯ ФОРМУЛЯР ТУК

Крайният срок за изпращане на номинации е 25 октомври 2015 до 24:00 часа.

Номинираните предприятия ще получат Карта за участие, която да попълнят и изпратят обратно до 30 октомври. Картите ще бъдат разгледани и оценени от експертно жури, а финалистите ще бъдат посетени от експерти на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“.

За последните 10 години от своето съществуване, Конкурсът за иновативно предприятие се утвърди като успешен формат за популяризиране на усилията на българските фирми да се развиват като конкурентоспособни и отговорни бизнес-партньори. Наградата е призната и от Европейската комисия за най-добра национална практика за популяризиране на иновативното развитие.

Предишно издание на Конкурса за Иновативно предприятие на годината за 2014

Всички издания на Конкурса за Иновативно предприятие на годината

За допълнителна информация за Конкурса:

Деница Маринова, denitsa.marinova(at)online.bg
Методи Найденов, metodi.naydenov(at)online.bg
Тел.: 02/ 973 3000 (вътр. 437 и 434)
Фондация „Приложни изследвания и комуникации“
Enterprise Europe Network – България

 

Още публикации

Блог