ARC FUND
ARC FUND / Събития / Осми Национален конкурс за иновативно предприятие на годината 2011

Осми Национален конкурс за иновативно предприятие на годината 2011

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Еnterprise Europe Network – България, в партньорство с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма организират Осмия Национален конкурс за иновативно предприятие на годината 2011.

Целта на конкурса е да покаже успешен български бизнес модел и да привлече вниманието на широката общественост върху постиженията на българските предприятия в областта на иновациите и новите технологии.

В конкурса могат да участват иновативни предприятия от всички сектори на българската икономика. Иновативно предприятие е това, което през последните три години e реализиралo на пазара нови или значително усъвършенствани продукти/услуги и/или процеси.

На първия етап от конкурса се номинират кандидати за участие. Възможна е и самономинация! Номинациите се приемат на адрес http://www.arcfund.net/index.php?id=1222 до 30 март 2012 г. Номинирани могат да бъдат всички активни фирми, които имат успешно внедрена иновация за последните три години.

На следващия етап от конкурса кандидатите попълват карта за участие, в която описват иновативния си продукт/услуга/процес/.

Кандидатурите ще бъдат оценени от експертна комисия. Кандидати, получили най-висок резултат в групите „микро и малки предприятия” и „средни и големи предприятия”, ще бъдат посетени от експерти от Фондация „Приложни изследвания и комуникации”. Финалният етап се състои от разглеждане на номинациите от жури, съставено от представители на министерства, научни и нестопански организации.

За въпроси по Конкурса:
тел.: 02/973 3000, вътр. 432, 433, 437

 

Още публикации

Блог