ARC FUND
ARC FUND / Събития / Първи европейски младежки форум за сигурност в Интернет

Първи европейски младежки форум за сигурност в Интернет

Във връзка с годишния Форум за безопасен Интернет в Люксембург мрежата от европейски Центрове за безопасен Интернет INSAFE организира първия общоевропейски Младежки панел за онлайн-сигурност на 21 октомври 2009 г.

Наречена “YEP (Youth e-safety Panel) 2009”, срещата ще събере заедно 54 младежи на възраст от 14 до 17 години, избрани от националните Центрове за безопасен Интернет в 27-те страни членки на INSAFE. Фондация ПИК като координатор на българския Център за безопасен Интернет изпраща като представители на България в младежкия форум Мая Нешева и Божана Витанова от Младежкия ученически съвет на район Оборище в София. Младите панелисти ще обсъдят проблеми, свързани с употребата на най-новите онлайн-технологии.

„Общоевропейският Младежки панел има цялата ми подкрепа. Това е много ценна инициатива, която ще позволи на младежите от Европа да изразят своите мнения, тревоги и предложения по темата за влиянието на новите технологии върху техния ежедневен живот. Искам да поздравя INSAFE за организирането на това събитие и да благодаря на спонсорите за тяхната подкрепа. Това е пример за добро публично-частно партньорство”, заяви Вивиан Рединг, комисар по въпросите на информационното общество и медиите.

Национални младежки панели са изградени в 27-те страни членки на INSAFE и те съветват националните Центрове за безопасен Интернет за образователните материали, кампаниите и по въпросите на онлайн-безопасността за децата. Но сега за първи път по Програмата „Безопасен Интернет” на Европейската комисия се организира подобна среща с толкова широк географски обхват.

С помощта на професионални модератори младите делегати ще обсъдят темата за обучението по сигурност в Интернет в училищата и ще ни дадат много по-ясна представа за онлайн-живота на младежите в Европа. Заедно те ще се опитат да решат как да се помогне на учителите да разбират, да се справят и да обучават младите хора на сигурност в Интернет.

Успоредно с Младежкия панел ще се проведе и Учителски панел, на който учители от 27-те държави ще обсъдят какви са препятствията пред по-широкото въвеждане на обучението по безопасност в Интернет в образователните програми. Делегат от България е началната учителка Илиана Делева-Латковска от 14 СОУ „Проф. Асен Златаров” в София – активен участник в образователната програма „Реално и виртуално насилие: Превенция чрез интерактивно обучение в училище” на Националния център за безопасен Интернет.

Главните изводи от Младежкия и Учителския панел ще бъдат представени на Форума за безопасен Интернет на 22-23 октомври 2009 г. – международна конференция на експерти по онлайн-безопасност, представители на министерствата на образованието, учители, изследователи, неправителствени организации и частния сектор, включително и доставчици на Интернет, мобилни оператори и разработчици на компютърни програми.

На 20 октомври младежите от Европа ще са опознаят предварително в „Рокхол” – най-големия музикален комплекс в Люксембург, където в програмата ще участват известни диджеи и ще бъдат представени различни музикални стилове. Общият за младите хора език на музиката ще им помогне да преодолеят езиковите и културните бариери помежду си.

Събитието ще бъде осъществено благодарение на Дирекцията за информационно общество и медии на Европейската комисия и три частни компании – Либърти Глобъл, Майкрософт и Вивенди.

 

Още публикации

Блог