ARC FUND
ARC FUND / Събития / Представяне на книга: Иновациите: европейски, национални и регионални политики

Представяне на книга: Иновациите: европейски, национални и регионални политики

На 15 юли 2008 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ представи най-новата си публикация „Иновациите: европейски, национални и регионални политики“. Специални гости на представянето на книгата бяха немският посланик г-н Михаел Гайер и министърът на финансите г-н Пламен Орешарски. Организацията на представянето и публикацията на книгата бяха осъществени с подкрепата на Фондация „Фридрих Еберт“.

Книгата е продължение на монографията „Иновациите – политика и практика“, издадена през 2004 г. Тя третира актуални иновационни проблеми в страната, но се фокусира и върху конкретни практически аспекти на иновациите на фирмено равнище в светлината на членството на България в ЕС. В нея освен български участват и автори от други страни-членки на ЕС.

В книгата се разглеждат някои аспекти на глобализацията и съвременни модели на разпространяване на знания, трансфер на технологии, партньорство между научните и бизнес-кръговете и правителствата. Прави се характеристика на иновационната политика на Европейския съюз, на нейните финансови инструменти и възможностите за тяхното използване.

Иновациите: европейски, национални и регионални политики, 2008 (пълен текст по глави)
Иновациите: европейски, национални и регионални политики, 2008 (пълен текст, Adobe PDF, 11.2 MB)
Предишно издание: Иновациите – политика и практика, 2004
Изказване на г-н Пламен Орешарски, министър на финансите (Adobe PDF, 116 KB)

Медиите за събитието

 

Още публикации

Блог