ARC FUND
ARC FUND / Събития / Пресконференция на Фондация „ПИК” и Фондация” SOS Предприемачи”

Пресконференция на Фондация „ПИК” и Фондация” SOS Предприемачи”

На 19 март 2012 г., от 11.00 часа, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ като координатор на Enterprise Europe Network в партньорство с Фондация SOS Предприемачи ще домакинства среща с медиите по повод годишната програма от събития в помощ на предприемачеството.

Събитията ще се провеждат под формата на еднодневни семинари по различни теми – интернационализация и включване в международните пазари, финансови инструменти и ресурси в подкрепа на предприемачеството, правилата на Вътрешния пазар, финансиращи програми, интелектуална собственост, иновации, трансфер на технологии и ноу-хау, практика на обществените поръчки в Българи и ЕС, модели за бизнес коопериране и свързване в мрежи.

Основни участници в семинарите са български предприемачи, представители на микро, малки и средни предприятия. Водещи и гост-лектори ще бъдат експерти от държавни институции, неправителствени организации и наши партньори. Очакваме потвърждение за подкрепа на инициативата от Представителство на ЕК в България, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на земеделието и храните, Министерство на финансите, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Държавен фонд Земеделие, Българска банка за развитие, Национален гаранционен фонд, Агенция Митници, Патентно ведомство, Центърът за иновации на Българската академия на науките, Агенция по обществени поръчки и други.

Пресконференцията цели да постави началото на по-тясно сътрудничество с медиите, които следят бизнеса, иновациите, европейските политики и възможности за подкрепа на бизнеса. За участие в срещата са поканени и български фирми, които да споделят постиженията си и успешното си сътрудничество с Фондация” SOS Предприемачи” и Enterprise Europe Network. Можете да се регистрирате за серията от събития ТУК

 

Още публикации

Блог