ARC FUND
ARC FUND / Събития / Проучвателна визита в Германия и Великобритания

Проучвателна визита в Германия и Великобритания

На 21-28 април 2007 г. представители на Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, Центъра за изследване на демокрацията и областни управители от Югозападния район на България взеха участие в проучвателна визита в Германия и Великобритания в рамките на инициативата за изработване на Регионална иновационна стратегия на Югозападния район на България. Целта на визитата беше да се обмени опит и да се обсъдят регионалните иновационни стратегии, включително механизмите за финансиране на икономическото развитие, създаването на изследователски потенциал и осигуряването на подкрепа за сътрудничеството между предприятията и университетите. По време на визитата в Германия Фондация Щайнбайс представи на делегацията своя модел за технологичен трансфер, основен на търсенето на технологични продукти или услуги. Представена бе и икономическата политика на района Баден-Вюртемберг, която е насочена предимно към подобряване на инфраструктурата и поощряване на инвестициите от страна на бизнеса, с което се цели създаването на работни места и увеличаването на конкурентоспособността на МСП. Подкрепата включва заеми за стартиращи предприятия, инвестиции в модерни технологии, защита на околната среда, спестяване на електроенергия, и др. Помощта се предоставя от Министерството на икономиката, което също така управлява и средствата по Структурните фондове на ЕС. Д-р Волфганг Шустер, кмет на Щутгарт, също приветства българската делегация.

В Англия българската делегация имаше възможността да се запознае с представители на Правителствения офис в район Уест Мидлъндс, Адвантидж Уест Мидлъндс (Агенцията за регионално развитие) и Университета в Ковънтри. Те представиха използваните от тях механизми за финансиране на иновациите, подкрепа за образованието и създаването на нови предприятия в района, главно чрез посреднически организации. Тяхната политика по отношение на иновациите се основава предимно на стимулиране на съвместната дейност между бизнеса и университетите с цел максимално използване на техния научен потенциал. Също така специално внимание се отделя на създаването на условия за намиране на профисионална реализация на младите хора в региона.

Програма на визитата в Германия (Adobe PDF, 78 KB, на английски език)
Програма на визитата в Англия (Adobe PDF, 14 KB, на английски език)
Инициатива за регионална иновационна политика за Югозападен район за планирана на България
www.innovation.bg

Още публикации

Блог