ARC FUND
ARC FUND / Събития / Седми национален иновационен форум на тема „Иновации и конкурентоспособност“

Седми национален иновационен форум на тема „Иновации и конкурентоспособност“

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Представителството на ЕК в България и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма организираха Седмия национален иновационен форум на тема „Иновации и конкурентоспособност“. Форумът се проведе на 17 май 2011 г. в Шератон хотел Балкан, София, под егидата на Премиера на Р България г-н Бойко Борисов и с подкрепата на Enterprise Europe Network – най-голямата в Европа информационно-консултантска мрежа за малки и средни предприятия.

Г-н Огнян Шентов, Председател на Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, откри форума като представи общата и специфична среда за правене на бизнес в България. Той подчерта безспорния успех в справяне с кризата като българския модел може да се сравнява с този на Германия. Г-н Шентов наблегна на нуждата от второ поколение политики, които да са насочени към развитие на иновациите и технологиите и заключи, че работещата администрация, сериозното финансиране и ангажирането на най-високо политически равнище, са необходими за стимулиране на иновациите и конкурентоспособността.

Г-жа Зинаида Златанова, Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, подчерта, че политиката за иновации е водеща сред приоритетите на Европейския съюз. Г-жа Златанова наблегна на нуждата от нови източници на растеж на европейско ниво, подчертана в стратегията на Съюз на Иновации 2020. Тя очерта три основни цели: а) укрепване на базата от знания и развиване на научно-изследователско пространство; б) улесняване на достигането на добри идеи до пазара; в) обединение на усилията и създаване на европейски партньорства за иновации.

Г-н Бойко Борисов, Министър-председател на Република България, приветства постигнатото в България по отношение на стимулиране на иновациите и посочи, че Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) е направило разрез на българската икономика, посочвайки силните и слабите страни и възможностите за развитие. Той обясни, че по програма Конкурентоспособност ще бъдат инвестирани около 200 милиона евро и ще бъдат построени три технологични парка, което ще допринесе за развитието на иновациите в България.

Г-н Бойко Борисов връчи наградите на отличените предприятия от Националния конкурс за иновативно предприятие на годината. В категория „Иновативно малко предприятие“ грамота и награда спечели фирма ПРИМАВЕТ София ООД и бяха дадени почетни грамоти на Адванст Технологии АД, АПЕКС 11 ЕООД и ИНТЕРИОРПРОТЕКТ ЕООД. В категория „Иновативно средно и голямо предприятие“ наградата бе връчена на ОПТИКС АД, а с почетни грамоти бяха отличени фирмите ДАТЕКС ООД и АМК „Задвижваща и управляваща техника“. Фирма ОРАК Инженеринг получи специална награда за „Устойчиво и иновативно поведение“.

Г-н Руслан Стефанов, Координатор на група Иновации.бг, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, представи доклада „Иновации.бг 2011“, в който очертава: (a) защо иновациите са ключови за България; (б) българската държава страда от иновационна недостатъчност въпреки факта, че показва един от най-високите темпове на нарастване на Съвкупния иновационен индекс; (в) патентите са потенциал за иновиране не само сега, но и в бъдеще; (г) делът на бизнеса нараства в разходите за научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) в България. Г-н Стефанов посочи, че в доклада за първи път се разглеждат отраслите „Строителство“ и „Енергетика“, които са структуроопределящи за икономиката. Той заключи, че иновационната политика трябва да е в подкрепа на националната конкурентоспособност.

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма г-н Трайчо Трайков наблегна на факта, че продуктите в България, които се създават вследствие на иновации, са само около 25%, докато средното ниво за ЕС е около 45%. В отговор на въпроса „Как държавата да насърчи иновациите?“, той посочи на първо място стимулирането и фокусирането върху сектори от индустрията, които могат да осигурят най-голяма добавена стойност като енергетика, защото енергийната ефективност е най-големият ресурс на България. В заключение министър Трайков подчерта, че трябва да се създаде проектозакон за иновациите, който да регулира политиката за стимулиране на иновациите.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, г-н Росен Плевнелив, отбеляза, че България има голям потенциал особено в области като водна реформа и зелено строителство, но трябва да наблегне на дългосрочната стратегия и на приоритетните за икономиката сектори. Той посочи тревожния факт, че в България има над 2,5 милиона работещи, от които само 500,000 работят в сектори с висока добавена стойност и добави, че инфраструктурата на България не ни позволява да се конкурираме с други икономики.

Министър Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката също не пропусна да подчертае, че Националната стратегия за развитие на научните изследвания е съвместен продукт на три министерства. Проф. Игнатов обоснова нуждата от законодателна уредба в сферата на образованието и науката с факта, че тя влияе пряко на конкурентоспособността в една държава. Той сподели амбицията за увеличаване на инвестициите в научноизследователската дейност за приближаване на целите от 3%, заложени в Европейския съюз и изтъкна архаичен модел на управление, силно неблагоприятно възрастово разпределение, и слабо използване на съвременните информационни технологии като причини за сегашното ниво на този показател в България, което е 0,55% .

Г-н Костадин Костадинов, Научен секретар на Българска академия на науките, подчерта, че същината и целта на партньорството между наука и бизнес е ефектът на използване на научни резултати и продукти на интелектуалната собственост в сферата на бизнеса. С това твърдение г-н Костадинов обоснова нуждата от политики за правата върху интелектуалната собственост и сподели опита на БАН в тази насока.

Г-н Огнян Траянов, Управител на ТехноЛогика, представи погледа на бизнеса в сферата на иновациите. Той сподели напредъка и основните действия, водещи до увеличаване на интензитета на иновациите в индустриалните предприятия. Като ключова стъпка към напредък г-н Траянов изтъкна обръщането на българските предприятия към научните лаборатории и набеляза някои очаквани последващи стъпки като по-фокусирано определяне на приоритетните сектори, интелигентно специализиране и др. В края, управителят на ТехноЛогика представи основните предизвикателства, пред които са изправени фирмите и предприемачеството в България днес.

Модератор на дискусията беше проф. Бистра Боева, катедра „Международни икономически отношения и бизнес”, Университет за национално и световно стопанство. Тя подчерта, че независимо кое ще определи по-нататъшния успех – политика или финансиране, важно е работата в тази насока да продължи.

След изказванията последва кратка дискусия с коментари и въпроси, в която бяха засегнати въпроси като подобряване на административния апарат, с цел улесняване на предприемачите, насоки за култивиране на иновативно мислене в сферата на образованието и др.

Програма и презентации
Доклад Иновации.БГ 2011 (PDF, 5.8 MB)
Медийно отразяване

Предишни Национални иновационни форуми
Шести Национален иновацонен форум, 2010
Пети Национален иновационен форум,2009
Четвърти Национален иновационен форум, 2008
Трети Национален иновационен форум, 2006
Втори Национален иновационен форум, 2005
Първи Национален иновационен форум, 2004

Още публикации

Блог