ARC FUND
ARC FUND / Събития / Семинар-дискусия на тема „Възможности за развитие и финансиране на иновациите в малките и средните предприятия“ с иновативни български фирми и клъстери

Семинар-дискусия на тема „Възможности за развитие и финансиране на иновациите в малките и средните предприятия“ с иновативни български фирми и клъстери

На 10 юли т.г. Enterprise Europe Network при АРК Консултинг и Българска стопанска камара, съвместно с Асоциацията на бизнес клъстерите  и Индустриален клъстер „Електромобили“, покани иновативни български фирми и предприемачи на семинар-дискусия на тема „Възможности за развитие и финансиране на иновациите в малките и средните предприятия“.

 

Фокус на събитието, което се проведе в офиса на Фондацията на ул. „Александър Жендов“ 5 в София, бяха новите програми на ЕС (2014-2020 г.) за финансиране на разработването и въвеждането на иновации в малкия и средния бизнес  – Хоризонт 2020, Инструмент за МСП. Бяха представени и възможностите за технологично сътрудничество и трансфер между МСП и научноизследователските организации в България по ОП „Конкурентоспособност“.

40 представители на иновативни български фирми, клъстерни и бизнес организации имаха възможност за  дискусия и двустранни разговори с цел насърчаване на контактите между различните участници в иновационната система на България.

Презентации от събитието:
Рамковата програма на ЕС за изследвания и иновации за периода 2014-2020
Подкрепа за иновационния мениджмънт в МСП
Представяне на офис за технологичен трансфер
Представяне на иновационната система в България и Европейския съюз
Представяне на научни идеи и иновативни разработки

 

Още публикации

Блог