ARC FUND
ARC FUND / Събития / Семинар „Електронно здравеопазване – възможности за финансиране на е-услуги в здравеопазването“

Семинар „Електронно здравеопазване – възможности за финансиране на е-услуги в здравеопазването“

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, партньор в европейската мрежа ICT for AgeingWell, съвместно с Интер Експо Център организира семинар на тема „Електронно здравеопазване – възможности за финансиране на е- услуги в здравеопазването“, който се състоя на 16 май в изложбена зала 2 на Интер Експо Център, в рамките на форума за иновации в медицината БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ.

По време на семинара беше представена тематичната мрежа ICT for AgeingWell.
ICT for AgeingWell е проект, финансиран по линия на Програмата за конкурентоспособност и иновации на ЕС, и има за цел да създаде и развива мрежа от заинтересовани организации, насочена към подобряване на качеството на живот на възрастните хора чрез насърчаване на навлизането на пазара на ИКТ решения за достойно остаряване. Тематичната мрежа е отворена към ИКТ фирми, здравни заведения и други доставчици на здравни услуги, клъстери, осигурителни дружества, заинтересовани инвеститори, както и местни власти. Създадена през 2012 г., мрежата вече включва над 20 организации в 14 държави-членки на ЕС.

На самия семинар фирми и организации от Испания, Португалия и Гърция, членове на ICT for AgeingWell, представиха интересни теми, свързани с развитието на електронното здравеопазване в Европа, публично-частното партньорство в тази сфера и възможностите за финансиране по линия на европейските програми.

Програма

Презентации:
Представяне на мрежата за навлизане на ИКТ за достойно остаряване ICT for AgeingWell
Възможности за европейско финансиране за е-здравеопазване в България
Е-здравеопазването в Испания през погледа на ИКТ бизнеса (на английски)
Достойно остаряване и е-здравеопазване през погледа на оператор (на английски)
Представяне на българския опит в развитието на е-здравеопазването
Е-здравеопазване и достойно остаряване в България
Предизвикателствата на електронното здравеопазване в системата на НЗОК/РЗОК
Хоризонт 2020 и бъдещи възможности за финансиране на е-здравеопазване (на английски)

 

Още публикации

Блог