ARC FUND
ARC FUND / Събития / Семинар: „Иновации, основани на дизайн в Европа: политическа рамка, приоритети и предизвикателства“

Семинар: „Иновации, основани на дизайн в Европа: политическа рамка, приоритети и предизвикателства“

На 12 март 2015 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ съвместно с Enterprise Europe Network – България, организира семинар на тема „Иновации, основани на дизайн в Европа: политическа рамка, приоритети и предизвикателства“ в рамките на проекта Design for Europe. Проф. Теодора Георгиева откри събитието като подчерта важността на дизайна и сътрудничеството между основните групи в местната иновационна среда за развитието на иновациите в Бълагария. Анабела Колдрик, Директор „Политики и изследвания“ в Съвет за дизайн, Великобритания, и координатор на проекта Design for Europe, представи основните политически развития на европейско ниво, които са довели до конкретни мерки и инициативи в подкрепа на дизайна в иновационните политики на Европейския съюз.

Първият панел на тема „Приоритети и предизвикателства за дизайна: основни заинтересовани страни“, бе открит от Беатриче Вилари от университета Политекнико ди Милано. Тя обобщи основните предимства на дизайна при създаване на нови продукти и услуги и представи инициативи от различни европейски страни, като примери за подкрепа на дизайна. Ивайло Симов, съосновател на фонда за рискови инвестиции „Eleven“, подчерта, че дизайнът на основните елементи и механизми на акселераторските фондове, като например силната конкуренция между кандидатите, менторството и управлението от опитни предприемачи, допринасят значително за успеха на компаниите, в които инвестират. Любомир Георгиев, директор на фестивала OneArchitectureWeek, представи инициативата и подчерта значението на добрия дизайн при оформянето на градската среда, чрез насърчаване на диалога и експериментите за промяна на средата. Доц. Мария Маркова, преподавател в катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ към Университета за национално и световно стопанство, обобщи основните елементи на защитата на авторските права и интелектуалната собственост според българското законодателство. Цанка Петкова, държавен експерт в Дирекция „Изобретения и промишлени дизайни“ към Патентно ведомство, представи главните стъпки за защита на промишлен дизайн.

Вторият панел на събитието бе на тема дизайн в обществените услуги и социалните иновации. Доц. Елена Димитрова, преподавател във Факултет по архитектура към Университета по архитектура, строителство и градоустройство, подчерта, че градското развитие е културен проект, който изисква общо усилие и синергия между отделните участници и представи различни проекти на нейни студенти. Вергиния Стоянова, Кмет на Район Средец, София, представи успешни проекти за облагородяване на градската среда, включително и реставрацията на общинската сграда. Инж. Николай Стойков, старши експерт от Община Габрово, представи Географска информационна система, като пример за обществена услуга основана на потребителските нужди. Деница Маринова от Enterprise Europe Network, обобщи основните услуги, които мрежата предлага на малки и средни предприятия. Христина Каспарян представи резултатите от проекта REDI – When Regions Support Entrepreneurs and Designers to Innovate, сред които е насърчаване на употребата на дизайн в малки и средни предприятия.

По време на третия панел бяха представени успешни истории за дизайн, като основно предимство в иновативните български предприятия. Калина Жулева, съосновател на Creative Shower, обобщи основните принципи на дизайна и тяхното приложение при разработване на продукти и услуги. Веселин Ханджиев, управител на Crytek Black Sea, представи главните елементи при дизайна на видеоигри, основани на правилата и елементите на традиционните игри. Христо Алексиев, съосновател на Playground energy, обобщи основните предпоставки при дизайна и разработването на успешни иновативни продукти. Д-р Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД, представи иновативна обществена услуга, чийто дизайн е съобразен същевременно със законовите рамки и с потребностите на гражданите и околната среда.

Програма(Adobe PDF, 1074 KB)

За да се абонирате и получавате новини и полезна информация в сферата на дизайна от цяла Европа, натиснете тук.

За повече информация:

Проф. Теодора Георгиева: teodora.georgieva@online.bg
Надежда Ганчева: nadejda.gantcheva@online.bg

 

Още публикации

Блог