ARC FUND
ARC FUND / Събития / Семинар за Интегрирани решения за хранително-вкусовата индустрия

Семинар за Интегрирани решения за хранително-вкусовата индустрия

Enterprise Europe Network – България и Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци  организират семинар за вътрешни одитори на Системи за управление качеството и безопасността на хранителните продукти в съотвeтствие с: IFS ver.5 и BRC ver. 5 и интегрирани рещения за хранително-вкусовата индустрия, който ще се проведе в Стара Загора на 19 и 20 май 2011 г.

Семинарът е предназначен за фирмите от хранително –вкусовия бранш и свързаните сектори, които желаят да повишат качеството на управлението и производството си, за да отговорят на изискванията на големите международни търговски вериги и да интернационализират бизнеса си.

 

Стандартите:
International Food standard /IFS/
се поддържа от всички немски и френски търговски  вериги – Metro, Kaufland, Carrefour, REWE (BILLA и Penny), Lidl и др. и го изискват от своите доставчици на хранителни продукти.

BRC Global Standard – Food е международно признат стандарт за управление на безопасността на храните и наскоро беше преработен, за да съответства на нормативните изисквания на Европейския съюз и изискванията за добри практики. BRC е широко използван от организации от всички континенти.

Интегрирани рещения за ХВП:
На семинара ще бъде представена и една нова възможност за фирмите да достигат до добри практики и утвърдени методологии, да оценят технологичното и управленското си равнище, да получат експертна помощ за решаване на технологичните си проблеми и за повишаване на качеството и управлението си, да изградят международни бизнес партньорства.

Регистрации се приемат до 16.05.2011г, понеделник.

Писмо-покана
Програмата на семинара
Регистрационна бланка

За повече информация:
Мария Александрова
тел: 9733000

 

Още публикации

Блог