ARC FUND
ARC FUND / Събития / Серия от събития „В подкрепа на предприемачеството’2013”

Серия от събития „В подкрепа на предприемачеството’2013”

През 2013 година Enterprise Europe Network – България при Фондация „Приложни изследвания и комуникации” в партньорство с Фондация SOS Предприемачи организират поредица от събития в помощ предприемачеството. Целта на инициативата е да създаде уникален устойчив модел за популяризиране на успешни, ефективни решения и добри практики от Европа за развитието на малкия и среден бизнес в България чрез провеждането на еднодневни семинарни събития по едни от най-важните за бизнеса теми – приложение на финансови инструменти и ресурси в подкрепа на предприемачеството, финансиращи програми, зелени предприятия, трансфер на технологии и ноу-хау, модели за бизнес коопериране и свързване в мрежи, включване на международните пазари, креативни техники и подходи в бизнеса и др.

Инициативата се провежда за втора поредна година в рамките на 9 отделни събития, като годишната програма засяга основните направления и приоритети, свързани със създаването на благоприятна среда и условия за развитие на МСП. Прекият контакт и възможността за осъществяване на обратна връзка по време на семинарите между представителите на малкия и среден бизнес, на академичната общност, на браншовите организации, на неправителствения сектор и ангажираните държавни администрации, подпомага и подобрява прилагането на политики за насърчаване растежа на МСП и на частната инициатива в страната.

Календар на планираните събития за 2013г.

– 31 януари, Финансиращи програми за иновации и зелена индустрия – София
– 13 март, Креативните техники и подходи в бизнеса – София
– 11 април, Зелените предприятия – ефективност и възможности – Стара Загора
– 22 май, Как да пробием и продаваме на международните пазари – София
– 13 юни, От изобретението до пазара – София
– Юли, Модели за бизнес коопериране и свързване в мрежи
– Септември, Социално предприемачество
– Октомври, Финансови инструменти и ресурси за бизнеса
– Ноември, Финансиращите програми в България и ЕС през новия период 2014 – 2020

Събитията са без такса участие.

 

Още публикации

Блог