ARC FUND
ARC FUND / Събития / Шести национален конкурс за иновативно предприятие на годината 2009

Шести национален конкурс за иновативно предприятие на годината 2009

Фондация “ Приложни изследвания и комуникации“, Еnterprise Europe Network – България, в партньорство с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Мисията на Световната банка в България организират за шеста поредна година Национален конкурс за иновативно предприятие на годината.

За първи път конкурсът е отворен и за научноизследователски организации, разработили нови технологии за индустрията.

През 2009 г. светът е изправен пред сериозна икономическа криза. Създалата се ситуация изисква бързи решения от страна на правителството и бизнеса за превръщане на кризата във възможност. България трябва да преосмисли икономическата си политика и да излезе с интегрирана стратегия за икономически възход на основата на иновациите, технологичното развитие и науката.

Способността на една компания да оцелява по време на криза е мерило за нейната пазарна устойчивост. Ключово предизвикателство е повишаването на конкурентоспособността на икономиката. Основен фактор в тази насока, към който е насочена и политиката на ЕС, са инвестициите в иновации.Конкурсът се утвърди като основен инструмент за популяризиране на иновативните български фирми, които въпреки затрудненията се стремят не просто да оцеляват, а да се развиват и преодоляват закрудненията чрез разработване и въвеждане на иновации.

Целта на конкурса е да покаже добрия български модел за бизнес, да привлече вниманието на широката общественост върху постиженията на българските предприятия в областта на иновациите. В конкурса могат да участват иновативни предприятия от всички сектори на българската икономика, включително информационните технологии. Иновативно предприятие е това, което през последните три години e реализиралo на пазара нови или значително усъвършенствани продукти/стоки и услуги и/или процеси. Тази година в конкурса се обръща специално внимание и на научноизследователските организации, които за разработили нови технологии, приложени в индустрията.

На първия етап от конкурса се НОМИНИРАТ кандидати за участие. Предложения и номинации за участие се приемат на електронен адрес Innoaward@online.bg. Номинирани могат да бъдат всички фирми и научноизследователски организации, които са активни в областта на новите технологии.

На следващия етап от конкурса кандидатите попълват карта за участие за предрприятия и изследователски организации, в която описват иновативния си продукт/технология/процес/услуга. Кандидатурите ще бъдат оценявани от експертна комисия по специална методология. Десетте фирми/научноизследователски организации, постигнали най-високи резултати, ще бъдат посетени от експерти от Фондация “ПИК”. Финалният етап е разглеждане на номинациите от жури, съставено от представители на министерства, работодателски, научни и нестопански организации, Мисията на Световната банка и други. Наградите ще бъдат връчени по време на Шестия национален иновационен форум, през м. февруари 2010 г. от Премиера на Р България.Номинации се приемат до 15.01.2010 .

В момента конкурсът е на етап оценка на предложенията!

За повече информация:
Теодора Георгиева
http://www.arcfund.net/
teodora.georgieva@online.bg
тел.: 02. 973 3000/ 431

Още публикации

Блог