ARC FUND
ARC FUND / Събития / Технологично партньорство за жени иноватори

Технологично партньорство за жени иноватори

Фондация “Приложни изследвания и комуникации” организира три обучения на тема „Технологичен трансфер и участие в рамковите програми на ЕК на жени от бизнеса и науката” в рамките на проект WENETT – „Технологични партньорства за жени иноватори”, който ще се проведат на 17, 18 и 25 януари 2008 г. от 10:00 часа, в гр. София, ул. Александър Жендов № 5. (сградата на Центъра за изледване на демокрацията).

В програмата на обучения ден са включени представяне на проекта, възможности за технологичен трансфер и намиране на подходящи партньори, и информация за стартиралата Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрации на Европейската комисия.

Проектът WENETT – „Технологични партньорства за жени иноватори” цели да подпомогне жените, работещи в сферата на науката и бизнеса, да развият своите умения да иновират. Тази европейска инициатива се осъществява в Германия, Шотландия, Швеция, Полша и България.

Обученията включват практически сесии, което изисква максималният брой на участници в обучение да бъде 15. Моля, изберете една от посочените три дати на обученията и потвърдете участието си, като попълнете заявката за участие и я върнете на е-mail: teodora.georgieva@online.bg до 15.01.2008 г.

Още публикации

Блог