ARC FUND
ARC FUND / Събития / Трети национален иновационен форум

Трети национален иновационен форум

На 19 декември 2006 г. Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, съвместно с Центъра за изследване на демокрацията, организира Третия национален иновационен форум в хотел “Шератон Балкан” в София. Събитието се осъществи със сътрудничеството на Министерството на икономиката и енергетиката, Мисията на Световната банка в София и с подкрепата на Европейската комисия чрез инициативата ЕИЦ-България и с любезното спонсорство на фирма „ELTA-R„.

Форумът бе открит от н. пр. г-н Кауко Ямсен, Посланик на Република Финландия в България и г-жа Анна Янева, Заместник-министър на икономиката и енергетиката. По време на събитието изказвания направиха г-н Любомир Дацов, Зам.-министър на финансите на Република България, г-жа Лидия Шулева, Член на комисията по икономическа политика към Народно събрание, г-н Тодор Модев, Областен управител на София-град и Председател на Съвета за координация на регионалната иновационна стратегия на Югозападен район за планиране, г-н Станимир Бързашки, Изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятияя г-н Гернот Хутченрайтер, Отдел „Наука и технологична политика” към Организация за икономическо сътрудничество и развитие и г-н Томас Хокадей, Директор, Isis Innovation Ltd, Компания за трансфер на технологии на Оксфордския университет.

Основна цел на форума беше продължаването на диалога и сътрудничеството между участниците в националната и регионалните иновационни системи. Годишният доклад Иновации.бг 2007: Българската иновационна система в Европейския съюз на фондация “Приложни изследвания и комуникации”, беше представен от г-н Руслан Стефанов, координатор на Икономическа програма към Центъра за изследване на демокрацията и ръководител на група Иновации.бг към Фондация „Приложни изследвания и комуникации”. Докладът описва възможностите и предизвикателствата пред българската иновационна система след членството в Европейския съюз.

Тази година анализът беше обогатен и със специален индекс на иновативността на българските предприятия, базиран на резултатите от годишните проучвания на Европейския иновационен център, и с профил на българските иновативни фирми въз основа на панелни данни и по-дълбока статистическа обработка. Индексът на иновативността на българските предприятия показва, че голяма част от тях (над 65 %) не са въвеждали никакви иновации през последната година. Индексът разкрива и ниската способност за съчетаване на няколко типа иновации и на въвеждането предимно на иновации с ниска степен на новост от българските предприятия (само за фирмата или за националния, но не и за международния пазар).

Докладът има цел да служи за механизъм за бенчмаркинг на местните иновативни знания и опит с европейски и международни добри практики.

Според основните изводи и препоръки в доклада:

  • Пазарният компонент на българската иновационна система е в начален стадий на развитие: българските предприятия имат ниска степен на иновативност;
  • Иновационният и научно-технологичният продукт се развиват структурно независимо един от друг в националната икономика – връзките между тях са слаби;
  • Националната иновационна система се оформя и се влияе основно от интегрирането и финансирането в европейските иновационни мрежи и промените в обществената политика и финансиране;
  • Основните възпиращи фактори в развитието на националната иновационна система са липсата на подходящи източници на финансиране (в краткосрочен аспект) и липсата на квалифициран персонал (в дългосрочен);
  • Националната иновационна система подобрява своето представяне във всички направления – моментът за (въз)действие е настъпил;
  • Осигуряване на по-голям политически, административен и финансов ресурс за осъществяване на националната иновационна политика;
  • Подобряване на координацията между стратегическите документи, политиките, административните и финансовите инструменти, които влияят върху националната иновационна система;
  • По-прецизно насочване и координация на средствата за иновации по Кохезионния и Структурните фондове на ЕС вътре в страната и с други програми на европейско равнище

Годишната награда “Иновативно предприятие” се присъди на български предприятия, които са приложили успешно в практиката иновации или научни достижения, трансформирайки дейността си и постигайки траен икономически ефект. Победители тази година са: Наградата „Иновативно предприятие на 2006 г.” в категория иновативно малко предприятие, почетна статуетка и грамота получи фирма „Сатурн Инженеринг ООД”. С почетна грамота на второ и трето място в същата категория бяха отличени съответно фирмите “Дявач ЕООД” и ЕТ “БОДИ–Д – Добри Добрев”.

Наградата „Иновативно предприятие на 2006 г.” в категория иновативно средно и голямо предприятие, почетна статуетка и грамота получи фирма „Фикосота ООД”. С почетна грамота на второ и трето място в същата категория бяха отличени съответно фирмите “Денима 2001 ” ООД и “Оптикс АД”.

Почетна грамота специално бе връчена на миналогодишния победител в категория за малко предприятие, фирма “Дейзи Технолоджи” ООД.

На форума присъстваха представители на ЕС, националните и местните власти, на бизнеса, на научните и университетски звена, на неправителствените и посредническите организации, на образователните организации и на медиите.

Програма (PDF, 1 MB)
Медиен съветник (PDF, 0,2 MB)
Доклад Иновации.бг 2007 (PDF, 5.93 MB)
Резюме на доклада (PDF, 0,3 MB)
Профили на наградените предприятия в Национален конкурс за иновативно предприятие 2006
Презентация на на наградените предприятия в Национален конкурс за иновативно предприятие 2006 (Power Point, 2.85 MB)
Медийно отразяване

Още публикации

Блог