ARC FUND
ARC FUND / Събития / „Здравословна и безопасна храна за бъдещето“

„Здравословна и безопасна храна за бъдещето“

Създатели на политики, представители на хранителната и питейната индустрия, експерти, специализирани институции и други заинтересовани лица ще участват на Финалната конференция на инициативата „FutureFood6: Здравословна и безопасна храна за бъдещето – технологично форсайт изследване за България, Хърватия, Чешката република, Унгария, Румъния и Словакия”, която ще се проведе на 27 януари във Виена, Австрия.

Инициативата FutureFood6 се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия чрез Шеста рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности, ръководена от Генерална дирекция «Научни изследвания». Координатор на FutureFood6 е Организацията за индустриално развитие на ООН (UNIDO). Инициативата има за цел приближаване на хранителната и питейната индустрия на участващите държави до международните стандарти за качество и безопасност по протежение на цялата производствена верига.

Конференцията ще предостави възможност за диалог между всички заинтересовани лица, основавайки се на резултатите и препоръките от FutureFood6 анализите, и ще представи мерки за осигуряване на здравословна и безопасна храна в страните от Централна и Източна Европа. На събитието също така ще бъде направен преглед на въпроси, касаещи хранителната и питейната индустрия в глобален мащаб.

За провеждане на FutureFood6 анализите бе използван метода Технологичен форсайт, чрез който се мобилизира иновативното мислене, за да се оценят дългосрочните възможности за развитие на дадена ситуация. В този контекст, една от ключовите заслуги на инициатива FutureFood6 е откриването на важни дискусионни теми за безопасността и здравословните качества на храните в дългосрочен план. Проведените дискусии в рамките на анализите привлякоха голям брой представители на различни групи заинтересовани лица, които не само формулираха визии за бъдещето на индустрията, но и се ангажираха с тяхната реализация. Инициативата ще подпомогне шестте държави-участнички в по-доброто бъдещо управление на хранителната и питейната индустрия в този регион на Европа чрез предоставянето на т.нар. „технологични пътни карти”.

Консорциумът, реализиращ инициативата FutureFood6, се координира от UNIDO и включва фондация OPTI „Обсерватория за технологичен индустриален форсайт” (Испания), Виенския институт за международни икономически изследвания (Австрия), Института по икономика (Унгария), Технологичния център на Академията на науките (Чешка република), BIC Group (Словакия), National Wholesale Market Company (Хърватия), Изпълнителната агенция за висше образование и научни изследвания (Румъния) и фондация „Приложни изследвания и комуникации” (България).

Конференцията ще се състои на 27 януари 2009 г. от 8:30 до 17:20 часа в сградата на Tech Gate Vienna, Donaucity Strasse 1, Виена, Австрия. Прес-конференция ще се проведе веднага след заключителната церемония на събитието. Представителите на медиите, желаещи да участват, е необходимо да се регистрират на адрес: www.unido.org/foresight/registration. Журналистите е необходимо да представят своите прес карти и паспорт при влизане в сградата на конференцията.

Участието на български експерти бе подпомогнато от Австрийския офис за наука и изследвания в София, ASO-Sofia.

Допълнителна информация:
Програма на конференцията
Интернет страница на инициативата
Прес съобщение

За контакти:
Деница Маринова
Тел.: +359 2 973 3000 (в. 437)
Факс: +359 2 973 3588

 

Още публикации

Блог