ARC FUND
ARC FUND / Публикации / 64 български научноизследователски проекта спечелиха 9 758 000 евро

64 български научноизследователски проекта спечелиха 9 758 000 евро

600 български организации участваха в приключилите пет тематични конкурса на програмата „Технологии на информационното общество”(ТИО), която е част от Шеста рамкова програма на Европейския съюз. Това съобщи председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения Пламен Вачков при откриването на конференцията „Проектът SAFIR и гласовите информационни технологии в контекста на електронното правителство и евроинтеграцията в България” в резиденция „Бояна” днес. Българските участници са представили 430 научноизследователски проекта.

Вече е договорено финансиране на 64 предложения в размер на 9 758 000 евро, продължават процедурите за още 6 проекта. Очакват се резултатите от българското участие в последната Шеста конкурсна сесия на програма ТИО, която приключи на 25 април.

Предпочитани от нашите участници са малките целеви научноизследователски проекти. Средната успеваемост (процентно съотношение на участвали към финансирани организации) до момента е 12.5 на сто, каза Пламен Вачков. За сравнение, този резултат за страните от ЕС е 15 на сто. Българското участие по програма ТИО е балансирано, с известен превес на малките и средни предприятия, следвани от институтите на БАН, университетите и други организации.

ДАИТС подготвя Програма за финансиране на научноизследователски и развойни дейности и иновации в областта на информационните и комуникационни технологии като част от намеренията България да се превърне в технологичен лидер на Балканите, заяви Пламен Вачков. Програмата ще се осъществява на проектен принцип предимно в специално създадени за целта технологични центрове за научни изследвания и иновации.

Увеличаването на обема и качеството на научноизследователската и развойна дейност в областта на информационните и комуникационни технологии ще бъде постигнато и чрез обезпечаване на ефективно участие в Седма рамкова програма, стимулиране на частните инвестиции в научноизследователски и развойни дейности и ефективно управление на наличните публични и частни фондове за финансиране на национални и регионални програми, отговарящи на изискванията за интегрирането ни в Европейското изследователско пространство.

 

Още публикации

Блог