ARC FUND
ARC FUND / Публикации / БАИТ представи българската ИКТ индустрия на CeBIT 2006 и привлече нови чуждестранни партньори

БАИТ представи българската ИКТ индустрия на CeBIT 2006 и привлече нови чуждестранни партньори

БАИТ представи българската ИКТ индустрия на CeBIT 2006 и проведе ползотворни работни срещи с представители на фирми, търсещи бизнес контакти в България и региона. Най-голям интерес предизвикаха възможностите за българските фирми за аутсорсинг на софтуер и услуги, за участие в проекти по системна интеграция и разработване на бизнес решения. Общото мнение е, че наред с останалите държави от Източна Европа, България е особено атрактивна за инвестиции в областта на информационните и комуникационните технологии.

БАИТ проведе и редица срещи за уточняване на възможностите и формите на сътрудничество със сродни браншови и други неправителствени организации. Сред тях се открояват АРИЕС – Румънска асоциация за електронна и софтуер индустрия, КОТРА – Корейската агенция за насърчаване на инвестициите и търговията, KOSA – Корейската асоциация на софтуерната индустрия, Сръбската търговска палата, Международна технологична мрежа – Сърбия, Министерството на информационните и комуникационните технологии на Монголия, GTZ – Немска агенция за техническа взаимопомощ, Съюз на предприятията от информационните технологии на Армения и много други.

С редица от тях БАИТ постигна конкретна договореност и в най-скоро време ще бъдат подписани споразумения за сътрудничество, които ще открият възможности за привличане на чуждестранни капитали и нови пазарни пространства за нашите фирми.

По-малко от месец, преди откриването на изложението, като отчита, че не може да бъде безучастен наблюдател при очертаващия се провал на колективното българско участие на CeBIT 2006, БАИТ се присъедини и подкрепи усилията на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП). БАИТ участва в организацията на националното ни представяне като създаде специализиран информационен щанд на България и българската ИКТ индустрия, организиран със съдействието на ИАНМСП и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС). Щандът беше изграден на най- подходящото за широко популяризиране на българската ИКТ индустрия място – палата № 5 „Бизнес процеси“, за която се преценява, че 75% от посетителите са били хора на ръководни постове в своите фирми.

Българският щанд функционираше като място за двупосочен обмен на информация – за представяне на българските ИКТ фирми и на страната ни като място за успешни инвестиции, а също и за събиране и обобщаване на проявения от чуждестранни фирми и организации интерес за сътрудничество и коопериране. Разпространени бяха много печатни материали и информация на CD, представящи състоянието и перспективите за развитие на българския ИКТ пазар, фирмите работещи на него с подробна информация за всяка от тях, много фирмени презентации и рекламни материали, материали на българските институции, провеждащи държавната политика в областта на високите технологии. Подпомогнати бяха и българските фирми, участващи със самостоятелни щандове чрез разпространение на техни рекламни материали и целево насочване на посетители.

Макар да изнесе изцяло организацията БАИТ не се подаде на изкушението да постави името си над щанда, нито да си прави самореклама с държавни средства. Щандът бе на България и работеше за успеха на българските ИКТ фирми. Той популяризира възможностите на българската ИКТ индустрия, потенциала на българските фирми за партньорство и политиката на държавата за развитието на сектора у нас.

За допълнителна информация се свържете с офиса на БАИТ:
bait@bait.bg
pr.bait@bait.bg
+359 2 946 1513
+359 2 946 1451 – факс

 

Още публикации

Блог