ARC FUND
ARC FUND / Публикации / България е на 26-то място в Европа по иновационни технологии

България е на 26-то място в Европа по иновационни технологии

България заема 26-о място по обобщен иновационен индекс сред 33 страни, включени в петото годишно проучване на Европейската комисия за постиженията в областта на иновационните технологии.

Страната ни изпреварва Полша, Словакия, Естония, Литва и Малта, както и Румъния и Турция. Тя обаче е с два пъти по-ниски показатели от средните за ЕС и три пъти под тези на лидерите Швеция и Финландия. Проучването подрежда страните в четири групи – лидери, на средни ниво, догонващи и изоставащи. България отново е попаднала в последната група, след като през 2004 г. се изкачи до групата на догонващите.

Според проучването България е над средното ниво за ЕС по отношение на разходи за информационни и комуникационни технологии, на средно европейско ниво по образователно ниво на младите, по брой на хората с трета научна степен и дял на инвестициите в научно-изследователски дейности за средновисоки и високи технологии, заетост в сферата на високотехнологичните услуги. Износът на високотехнологични продукти се е увеличил от 1,7% през 1999 година на 2,9% през 2003 година.

 

Още публикации

Блог