ARC FUND
ARC FUND / Публикации / България: Оценка на ИКТ инфраструктурата и е-готовността

България: Оценка на ИКТ инфраструктурата и е-готовността

Докладът за оценка на е-готовността анализира готовността на България за информационното общество и измерва състоянието на ИКТ инфраструктурата, както и наличието и употребата на интернет и други ИКТ свързани услуги в българското общество, икономика и правителство до 2002 година. Докладът е резултат от грант за ИКТ инфраструктура и е-готовност, получен от фондация ПИК от infoDev програмата на Световната банка.

Изтеглете пълния текст на доклада (PDF, 600 KB)

Още публикации

Блог