ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Българските деца онлайн – геймъри с рисково поведение

Българските деца онлайн – геймъри с рисково поведение

Проучване на онлайн рисковете сред децата в Европа разкрива притеснителни тенденции към твърде засилено ограничаване на децата в техните онлайн дейности, както и липса на адекватни мерки за защита. Нов поглед върху различията в поведението на децата (и родителите) онлайн дава новият доклад „Децата на ЕС онлайн III”.

В Белгия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Португалия, Испания, Турция и Великобритания децата могат да се определят като потребители, защитени чрез ограничения. За да защитят децата от опасностите, родителите в тези държави са склонни прекалено да ограничават дейностите на децата онлайн. В резултат на това децата губят възможността да се възползват напълно от позитивните аспекти на Интернет.

В Австрия, Франция, Унгария, Литва и Словения децата могат да се определят като незащитени, активно общуващи потребители. В тези страни децата са много активни в интернет без намеса или ограничения от страна на техните родители, което ги прави по-уязвими онлайн.

Изследователите са загрижени, че тези две крайности – свръхограничението или липсата на всякакво ограничение, увеличават вероятността за рискови ситуации като излагане на открито сексуално съдържание или враждебно отношение от страна на друг потребител, които могат да причинят реална вреда на децата.

Според новата класификация българските деца могат да се определят като отчасти защитени геймъри с рисково онлайн поведение. В тази категория попадат и държави като Румъния, Кипър и Естония. Характерното за поведението на тези деца е, че повечето се възползват умерено от положителните аспекти на интернет. Сред тях има сравнително голям процент геймъри за сметка на сравнително по-рядката употреба на социални мрежи. В тези държави най-често се наблюдава активна намеса от страна на родителите, а най-рядко – ограничителни мерки.

Луиза Шахбазян от Националния център за безопасен Интернет към Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, която отговаря за изследването в България, обясни:

„В България и в други страни от тази категория като Румъния и Чехия се наблюдава най-голямо разнообразие от родителски практики и интереси на децата. Това изправя пред огромно предизвикателство организациите и институциите, които разработват политики, услуги и ресурси в тази сфера, но в същото време дава добра основа за обществено обсъждане на различните практики, които спомагат родители и деца да намерят „правилния път“ едни към други в Интернет-пространството. Такова обсъждане трябва да намери място в училището като институция, която се припознава като авторитетен източник на информация за безопасността в Интернет, както от децата, така и от родителите.“

Според рисковете, с които се сблъскват децата онлайн, държавите в Европа могат да бъдат разпределени в следните четири категории:

Защитени откриватели с рисково онлайн поведение (Дания, Финландия, Холандия, Норвегия и Швеция)
В тази категория има много деца с опит в употребата на социални мрежи. Те се сблъскват с повече сексуални рискове. Наблюдава се активна родителска намеса.

Отчасти защитени геймъри с рисково онлайн поведение (България, Кипър, Чешката република, Естония, Полша и Румъния)
В тези страни децата се възползват умерено от възможностите на Интернет, основно са фокусирани върху забавления като игри. Сблъскват се с голям брой рискове. Това е категорията с най-голямо разнообразие.

Потребители, защитени чрез ограничения (Белгия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Португалия, Испания, Турция и Обединеното кралство)
Поведението на децата се характеризира със сравнително рядко излагане на риск поради ограничената употреба на интернет. Въпреки това тези деца губят възможността да се възползват от позитивните аспекти на Интернет, което има значителни, но много често подценявани, последствия за детето

Незащитени активно общуващи потребители (Австрия, Унгария, Литва и Словения)
Онлайн преживяванията на децата в тези държави са сравнително ограничени, но крият по-голяма опасност от вреда поради липсата на родителска намеса.

За повече информация:

Докладът “Country Classification: Opportunities, Risks , Harm and Parental Mediation” представлява задълбочено изследване на разликите в поведението на деца и родители онлайн между европейските държави. Новият анализ показва, че различията в границите на една страна често са по-големи от различията между отделните държави. Приликите на европейско ниво позволяват страните да се учат една от друга.

Пълният доклад е достъпен тук.

Основни факти за България вижте тук.

За повече информация се свържете с Националния център за безопасен Интернет на Safenet@online.bg или с европейските координатори на проекта: www.eukidsonline.net

Информация за проекта и общ преглед:
Проектът EU Kids Online има за цел да повиши познанията на децата в Европа и родителите им, да им помогне да натрупат опит и практически умения за справяне с рисковото ползване на интернет и новите онлайн технологии и по този начин да насърчи създаването на по-безопасна интернет среда за децата. Проектът е финансиран от програмата на Европейската комисия Safer Internet (SI-2010-TN-4201001).
Изследването на EU Kids Online е проведено “лице в лице” чрез проучване по домовете на 25 000 интернет потребители между 9 и 16 години и техните родители в 25 държави, използвайки стратифицирана случайна извадка и метода на самостоятелно попълване на въпросници за деликатните въпроси.
Страните, включени в проучването са: Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Испания, Швеция, Турция и Великобритания. Допълнително проектът включва екипи за проучване от Хърватия, Исландия, Латвия, Люксембург, Малта, Русия, Словакия и Швейцария.
В България партньори по проекта са Националният център по безопасен Интернет към Фондация „Приложни изследвания и комуникации” и фондация «Джендър образование, изследвания и технологии».

За повече информация, вижте Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., and Ólafsson, K. (2011). Рискове и безопасност в интернет: Преспективата за европейските деца. Пълни резултати. LSE, Лондон: EU Kids Online. Други доклади и технически подробности за проучването на www.eukidsonline.net

 

Още публикации

Блог